กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท

แชร์ผ่าน facebook

กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการเชิงรุกตรวจสอบติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

          วันที่ 29 ก.ค.63 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการนำของ นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ลงพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางบาล ติดตามสอดส่องโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง โครงสร้างพื้นฐาน รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 20 ล้านบาท

   นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ดังกล่าวเป็นไปตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้กิจกรรม งานติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สะพานทางหลวงหมายเลข 309 (สะพานปรีดีธำรงค์) ตำบลหอรัตนไชย และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน ภายใต้กิจกรรม ยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า  ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412-บ้านแค ถึงแยกทางหลวงหมายเลข 3051 รวมถึง การติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน สาย 021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล ซึ่งพบว่าโครงการป้องกันตอม่อบริเวณสะพานปรีดีฯ อยู่ระหว่างดำเนินการ

          ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะการติดตั้งตอม่อบริเวณส่วนกลางอาจได้ประโยชน์น้อย หากมีการติดตั้งบริเวณสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชควบคู่กันไปด้วย จะยิ่งได้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ส่วนแขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน หลังจากมีรถบรรทุกสิบล้อใช้กันจำนวนมาก จึงมีข้อกังวลเรื่องเวลาของการก่อสร้าง อาจส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าว จึงขอให้แขวงทางหลวงชนบทดำเนินการ ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดกับประชาชนที่สัญจรไปมา พร้อมระบุ งบประมาณต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-22 ] อยุธยา ร่วมกับกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


- วันที่[2020-09-17 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ....


- วันที่[2020-09-12 ] ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน....


- วันที่[2020-08-21 ] ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สอดส่องการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง....


- วันที่[2020-08-10 ] อยุธยา เริ่มทยอยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-04 ] นายกเล็กทน.กรุงเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64....


- วันที่[2020-07-29 ] กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ....


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


ดูข่าวทั้งหมด