ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน

แชร์ผ่าน facebook

ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิม นำไปใช้ในกิจกรรมละศีลดอดตลอดช่วงเทศกาลรอมฎอน

        วันที่ 19 พ.ค.63 ที่ผ่านมา  พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลนครฯ ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา นายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะกรรมการ  ร่วมพบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิม  ได้นำไปใช้ในกิจกรรมละศีลอดตลอดช่วงเทศกาลรอมฎอน ซึ่งมีพี่น้องมุสลิมในเขตเทศบาลนครฯ จำนวน 1,500 ครัวเรือน ร่วมรับมอบสิ่งของในครั้งนี้ พร้อมมอบเงินให้กับ 26 มัสยิดในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมละศีลอดด้วย  ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา

        ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล กล่าวว่า ขณะนี้ เป็นช่วงที่พี่น้องชาวมุสลิมอยู่ในช่วงระหว่างการละศีลอด เป็นระยะเวลานานจะส่งผลให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า  ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม  จึงได้เป็นตัวแทนของชาวไทยพุทธเข้ามาพบปะพูดคุย ให้กำลังใจ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการแสดงออกถึงสายสัมพันธ์ของประชาชน 2 ศาสนา ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแต่ช้านาน

        นายประดิษฐ์ รัตนโกมล กล่าวว่า นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และคณะ ซึ่งเป็นชาวพุทธ ได้เข้ามาให้กำลังใจแก่พี่น้องชาวมุสลิม สิ่งที่นำมาให้ในวันนี้จะเป็นสิ่งที่สื่อถึงความรัก ความรู้สึกที่ประชาชนต่างศาสนาได้ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และจะเป็นต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขให้กับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


- วันที่[2020-09-17 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ....


- วันที่[2020-09-12 ] ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน....


- วันที่[2020-08-21 ] ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สอดส่องการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง....


- วันที่[2020-08-10 ] อยุธยา เริ่มทยอยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-04 ] นายกเล็กทน.กรุงเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64....


- วันที่[2020-07-29 ] กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ....


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


ดูข่าวทั้งหมด