ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

แชร์ผ่าน facebook

ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์

ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID19 นำผ้าจีวร ผ้าอาบน้ำฝน สอนชาวบ้าน จิตอาสา เย็บหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์ให้ใส่ดูเหมาะสม ชาวบ้านเห็นยิ่งชอบขอแบ่งไปใช้มีผลต่อจิตใจป้องกันได้ดีหน้ากากผ้าธรรมดา

     นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นำจักรเย็บผ้า พร้อมทั้งวิทยากร จิตอาสา สาธิตเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อสาธิตขั้นตอนวิธีการเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าจีวร ผ้าอาบน้ำฝน ที่วัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากเพื่อนำมาเป็นประโยชน์ ตัดเย็บเป็นหน้ากากผ้าอมามัยกรุด้วยผ้าสารู ให้พระสงฆ์ไว้ใช้สวมใส่ป้องกันโรคไข้หวัด COVID19 ที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในหมู่ของพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          พบว่าเป็นที่สนใจของพระครูสามารถ กิตติญาโญ เจ้าอาวาสวัดสามเรือน ได้ทดลองสวมใส่เห็นว่าเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ที่พระสงฆ์จะนำมาใช้สวมใส่เป็นหน้ากากผ้าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด สำหรับพระสงฆ์ในช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยพระครูสามารถ กิตติญาโณ ได้กล่าวอนูโมทนาบุญที่ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นำวิทยากร พร้อมจักรมาสาธิต โดยขอให้วิทยากรและชาวบ้าน ได้ใช้จักรเย็บหน้ากากอนามัยจากผ้าจีวรและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์วัดข้างเคียงได้ไว้ใช้ และหน้ากากจีวรอนามัย ยังเป็นที่สนใจของชาวบ้าน มีความเชื่อทางจิตใจหน้ากากจีวรอนามัยป้องกันโรคร้ายได้ดีกว่าหน้ากากผ้าทั่วไป

        อย่างไรก็ตามนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ยังฝากมายังเจ้าอาวาส กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พบเห็นหรือทราบว่ามีเพื่อนบ้านข้างเคียงเดินทางกลับมาจาก กทม.หรือ ต่างจังหวัด ให้ขอความร่วมเฝ้าระวังตัวเอง ใช้ชีวิตอยู่ในระยะห่างกับคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้านเพื่อความปลอดภัยติดเชื้อ และเป็นการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายด้วย ที่สำคัญขอให้กักตัวเองเป็นการรับผิดขอบต่อสังคมให้ครบอย่างน้อย 14 วัน หยุดพบปะสังสรรค์เพื่อนบ้านไว้ก่อน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


- วันที่[2020-09-17 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง ราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน ลงพื้นที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ....


- วันที่[2020-09-12 ] ทน.อยุธยา รับปากภายใน 1 เดือนจากนี้ไป การแก้ปัญหารุกล้ำทางเท้าบริเวณถนนศรีสรรเพชญ์ จะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน....


- วันที่[2020-08-21 ] ประธาน ก.ธ.จ.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สอดส่องการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง....


- วันที่[2020-08-10 ] อยุธยา เริ่มทยอยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ยอดเงินกว่า 100 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-04 ] นายกเล็กทน.กรุงเก่า เรียกประชุมหัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกองทุกกอง ติดตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64....


- วันที่[2020-07-29 ] กธจ.อยุธยา บูรณาการเชิงรุกติดตามสอดส่องการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพานปรีดีธำรงค์และคันกั้นน้ำ กว่า 20 ล้านบาท....


- วันที่[2020-07-26 ] อยุธยา คณะกรรมาธิการวิสามัญสภาผู้แทนราษฎร เปิดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารัฐธรรมนูญ....


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


ดูข่าวทั้งหมด