อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด

เมืองกรุงเก่าอยุธยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จัดกิจกรรมสอนการทำหน้ากาก อนามัย และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

         เวลา 09.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายภูวดล สุกาทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และนำวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญมาฝึกสอนการทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน โดยมี นางสาวดรุณี  คงมาก  รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.อสม. สภาเด็กฯและนักเรียน  ตลอดจนประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายกภูวดลฯ  กล่าวว่า   อบต.โพธิ์เอน มองเห็นความสำคัญของปัญหาโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัคในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง  อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

         การจัดงาน ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เอน กศน.อำเภอท่าเรือ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ และประชาชนทุกท่าน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด