อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด

เมืองกรุงเก่าอยุธยา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน จัดกิจกรรมสอนการทำหน้ากาก อนามัย และให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

         เวลา 09.00 น. วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายภูวดล สุกาทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และนำวิทยากรที่มีความรู้ ความชำนาญมาฝึกสอนการทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชน โดยมี นางสาวดรุณี  คงมาก  รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต.อสม. สภาเด็กฯและนักเรียน  ตลอดจนประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน  อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายกภูวดลฯ  กล่าวว่า   อบต.โพธิ์เอน มองเห็นความสำคัญของปัญหาโรคที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ และรู้สึกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีการดำเนินการจัดทำ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และการจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเอง แก่บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน อาสาสมัคในพื้นที่ (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ เพื่อสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง  อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

         การจัดงาน ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จากคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เอน พนักงานส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์เอน กศน.อำเภอท่าเรือ บริษัทซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด มหาชน โรงงานผลิตอาหารสัตว์ท่าเรือ และประชาชนทุกท่าน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-16 ] ปภ.อยุธยา ติวเข้มชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าเรือ....


- วันที่[2020-11-12 ] ป.ป.ช. อยุธยา จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนเดินหน้าเอาผิดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยาเมืองกรุงเก่า เปิดรับสมัครนายก - ส.อบจ. อยุธยา คึกคัก สจ.หน้าเก่าเกาะกลุ่มเหนียวแน่น คณะก้าวหน้าส่ง “วัสพงศ์” ลงสู้ศึกหญิงเหล็ก ซ้อสมทรง อดีตนายก อบจ.คนเก่า....


- วันที่[2020-10-21 ] อยุธยา ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางปะอิน เข้ายื่นหนังสือกับ นอภ.บางปะอิน ต่อต้านผู้ที่คิดก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์....


- วันที่[2020-10-12 ] อยุธยา พรรคไทยรักราษฎร์ ประชุมใหญ่สามัญพรรค ขับเคลื่อนเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่....


- วันที่[2020-10-08 ] ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านอยุธยา เข้ายื่นหนังสือกับพ่อเมืองอยุธยา เพื่อแสดงจุดยืนในเรียกร้องปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ....


- วันที่[2020-10-05 ] อยุธยา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2563....


- วันที่[2020-09-28 ] ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่สอดส่องการยกระดับคันกั้นน้ำ และการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนมากที่สุด....


- วันที่[2020-09-22 ] อยุธยา ร่วมกับกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


ดูข่าวทั้งหมด