เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

แชร์ผ่าน facebook

เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ

คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. อยุธยา ลงพื้นที่บริเวณถนนพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) ตลอดแนวยาวไปถึงแยกถนนอู่ทอง หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า หลังพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ หรือทางเท้า เกือบ 30 ร้านค้า

          นางศิริพร กฤชสินชัย  ประธานโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต  สำนักงาน ป.ป.ช. พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้บูรณาการกับคณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต่อต้านทุจริต ลงพื้นที่บริเวณถนนพระศรีสรรเพชญ์  ตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดฯ (หลังเก่า) ตลอดแนวยาวไปถึงแยกถนนอู่ทอง หน้าโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้า หลังพบว่ามีการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ หรือทางเท้า เกือบ 30 ร้านค้า โดยชี้แจงทำความเข้าใจว่าการกระทำดังกล่าวผิดกฎหมาย แต่ยังมีการละเลยเพิกเฉย  จนกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าสามารถกระทำได้  นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า ร้านค้าต่างๆ อ้างว่าได้จ่ายค่าเช่าเป็นประจำให้กับบางหน่วยงาน ดังนั้น จึงจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง พร้อมย้ำว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองท่องเที่ยว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวปีละเกือบ 10 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท

          ล่าสุด จังหวัดกำลังเร่งปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือร้านค้าที่ตั้งของกีดขวางทางเท้า รวมถึง พื้นที่ราชพัสดุและสร้างเป็นอาคารถาวรให้ร้านค้าเช่า ร่วมกันทำให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อย หน้าบ้านน่ามอง  อย่างไรก็ตาม ปัญหาการบุกรุก หรือการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นปัญหาเรื้อรัง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการทำงานร่วมกันให้บ้านเมืองปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีและถูกต้อง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-02-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา นำทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่บ่อขยะบางไทร หลังพบพี่น้องประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบขยะส่งกลิ่นเหม็น....


- วันที่[2020-01-31 ] อยุธยา บิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง....


- วันที่[2020-01-28 ] เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ....


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


- วันที่[2019-11-01 ] นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม....


- วันที่[2019-10-05 ] อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน....


- วันที่[2019-06-19 ] ปชส.อยุธยา ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ....


- วันที่[2019-06-06 ] นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน....


ดูข่าวทั้งหมด