ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ป.ป.ช.อยุธยา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้อยุธยาเป็นจังหวัดโปร่งใส

          วันที่ 16 ธ.ค.62  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต และการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

          นายพายัพ คชพลายุกต์ กล่าวว่า  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมให้บุคคล ชุมชน และองค์กรมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG จนพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ทั้งนี้ ได้ดำเนินการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่วนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จะมีคณะกรรมการ บริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีสมาชิกชมรม ที่มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจงานป้องกันและต้านการทุจริต เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมทำกิจกรรม พร้อมขยายผลสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ล่าสุดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกือบ 200 คน ซึ่งจากนี้ไปเตรียมลงพื้นที่สอดส่องกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มเสี่ยง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด