ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ป.ป.ช.อยุธยา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วม นำไปสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก เพื่อให้อยุธยาเป็นจังหวัดโปร่งใส

          วันที่ 16 ธ.ค.62  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและวางแผนการดำเนินโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต และการประชุมคณะกรรมการชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

          นายพายัพ คชพลายุกต์ กล่าวว่า  โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ ป.ป.ช. ให้ความสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ปรับฐานความคิด สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมให้บุคคล ชุมชน และองค์กรมีจิตพอเพียงต้านทุจริต ภายใต้กรอบแนวคิด STRONG จนพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต ทั้งนี้ ได้ดำเนินการครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะมีโค้ช STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นที่ปรึกษา คอยแนะนำชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่วนชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จะมีคณะกรรมการ บริหารชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีสมาชิกชมรม ที่มีคุณสมบัติ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจงานป้องกันและต้านการทุจริต เป็นผู้ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมทำกิจกรรม พร้อมขยายผลสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ล่าสุดโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีองค์ประกอบครบสมบูรณ์แล้ว มีทุกภาคส่วนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเกือบ 200 คน ซึ่งจากนี้ไปเตรียมลงพื้นที่สอดส่องกลุ่มเป้าหมายและเป็นกลุ่มเสี่ยง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


- วันที่[2019-11-01 ] นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม....


- วันที่[2019-10-05 ] อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน....


- วันที่[2019-06-19 ] ปชส.อยุธยา ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ....


- วันที่[2019-06-06 ] นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน....


- วันที่[2019-05-25 ] ทน.กรุงเก่า เปิดเวทีระดมกึ๋นประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร....


- วันที่[2019-05-22 ] ทน.กรุงเก่า พบปะผู้นำศาสนาอิสลามถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน....


- วันที่[2019-04-24 ] ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....


ดูข่าวทั้งหมด