นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ

แชร์ผ่าน facebook

นายกเล็กบางบาล  เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา  นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ

เมืองกรุงเก่า เทศบาลตำบลบางบาล จับมือเครือข่ายทสม.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ท้องถิ่นเสนอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มเจ้าพระยา เตรียมผลักดันป่าผืนสุดท้ายแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ที่มีความสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ พบวัดร้าง พระจมดินเพียบ

          เวลา 10.00 น.วันที่  16 พ.ย. 62  นายชูเกียรติ  บุญมี นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบางบาล  อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สันธินาค ประธานเครือข่าย ทสม.อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติหมู่บ้าน  นายอิทธิพันธ์ ขาวละมัย นายมงคล แสงจักร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา นายสมคิด  ประสงค์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน  พร้อมคณะเดินทางไปสำรวจป่าบริเวณ  หมู่ 1 ต.บางชะนี อ.บางบาล ซึ่งได้มีการสำรวจพบว่าเป็นป่าที่มีความสมบูรณ์แหล่งสุดท้ายในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

          การเดินทางจากตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา  ไปยังวัดจุฬามณี ข้ามสะพานจุฬามณี  ซึ่งเป็นสะพานที่มีความยาว 1 ก.ม. จะพบผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น โดยเฉพาะต้นยางนาที่มีความสูงกว่า 20 เมตร อายุไม่น้อยกว่า 150 ปี อีกทั้งยังมีนกนานาชนิดจำนวนมาก  ที่สำคัญคือมีวัดร้างอยู่กลางป่า สภาพที่หลงเหลือเป็นลักษณะคล้ายวิหารขนาดเล็ก หรือกุฎิสร้างด้วยอิฐที่ใช้เปลือกหอยในการประสานมวลอิฐ  ซึ่งเป็นการก่อสร้างแบบสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเดินเข้าไปบรรยากาศไม่แตกต่างจากป่าในเขาใหญ่หรือป่าทั่วไป

         นายชูเกียรติ  บุญมี   กล่าวว่า  ป่าแห่งนี้น่าจะมีอายุนับร้อยปี  มีพื้นที่ 18 ไร่  หลังจากที่ข้าศึกเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาแล้ว วัดเหล่านี้กลายเป็นวัดร้างความเจริญรุ่งเรืองหมดไป ย้อนรอยธรรมชาติก็กลับเข้ามายึดครอง ซึ่งจากการสำรวจของ ปตท. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยืนยันว่าป่าแห่งนี้เป็นป่าที่สมบูรณ์แหล่งสุดท้ายในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ติดแม่น้ำ  ทางเทศบาลตำบลบางบาล  จึงได้ทำโครงการเสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี 2561 เพื่อขอดำเนินโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมพรรณไม้นานาชนิด  ที่อยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะต้นไม้ที่หายาก เช่น สะแก ยางนา ชำมะเรียง หว้า หวาย ไผ่หลายพันธุ์ ข่อย เต่ารั้ง มันนก  ตลอดจนการทางขยายพันธุ์ เพื่อให้มีปริมาณมากขึ้น  เพื่อการศึกษา และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาเดินชมธรรมชาติ   โดยบริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินในความดูแลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 แปลง คือวัดใหม่ ซึ่งเป็นวัดร้าง มีเนื้อที่ 5 ไร่ วัดท่า ซึ่งก็เป็นวัดร้างเช่นกัน เนื้อที่ 5 ไร่ และวัดท่าเหยี่ยว ประมาณ 9 ไร่ ซึ่งเป็นวัดร้างเช่นกัน ยังคงหลงเหลือซากให้เห็น นอกจากนี้บริเวณดังกล่าว ยังมีชาวบ้านพบพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่จำนวนมาก จมดินอยู่ยังไม่มีการขุดขึ้นมา ซึ่งจะดำเนินการหลังจากได้รับความเห็นชอบจากทางจังหวัดฯ

          นายชูเกียรติ  บุญมี  กล่าวอีกว่า   ก่อนหน้านี้ชาวบ้านส่วนใหญ่  มักจะมีการเจาะเผาเอายางจากต้นยางนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน แต่ทางจังหวัดฯสั่งระงับ ซึ่งต้นยางนาเหล่านี้มีอายุนับร้อยปี  อีกทั้งยังมีนกเหยี่ยว  ซึ่งเป็นนกที่มีมานานสมัยกรุงศรีอยุธยาบินมาทุกปี บริเวณวัดท่าเหยี่ยว โดยมีโครงการที่จะทำสกายวอล์คทอดยาวไปตามต้นไม้สูง เพื่อเที่ยวชมดูธรรมชาติด้วย

        นายสมศักดิ์  สนธินาค  กล่าวว่า  จากการเดินสำรวจพบว่าป่าแห่งนี้มีความสมบูรณ์จริงๆ และมีพันธุ์ไม้หายากมากหลายชนิด ซึ่งหากมีการพัฒนาโดยรักษาสภาพเดิมไว้ เป็นแหล่งเรียนรู้ได้จริง ยังเกิดประโยชน์มาก ซึ่งบรรยากาศสามารถมาพักแรมเป็นค่ายลูกเสือ ตั้งแค้มป์ และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ที่สำคัญขณะนี้มีชาวบ้านมาเก็บใบไม้จากต้นก้ามปู เก็บของป่า สมุนไพรจากป่าไปใช้  ซึ่งถือเป็นผลผลิตจากป่าที่สมบูรณ์แห่งนี้ พร้อมผลักดันนำเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ฯ  เข้ามาสำรวจพันธุ์ไม้ และพืชสมุนไพร  ซึ่งขณะนี้ทางชุมชนและเทศบาลมีการจัดให้มีการดูแลบ้างแล้ว หากจะเข้ามาเดินชมตอนนี้ก็ทำได้ แต่ก็ต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด