นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม

แชร์ผ่าน facebook

นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า  ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม

ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรการศึกษาในเขตพื้นที่ โรงพยาบาล นัดถกปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขยื่นขอสงวนสิทธิ์การวางผังเมืองรวม ยื่นต่อพ่อเมืองอยุธยา

      เวลา  10.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม  2562  ว่าที่ รต.สมทรง  สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครฯ  ประธานในพิธีฯ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาถึงผลกระทบจากการวางผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 “ผลประโยชน์ใคร ชาวอยุธยาได้อะไร จากการแก้ไขผังเมืองรวม”  โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์  สรรพโกศลกุล  รองนายกเทศมนตรีนครฯ นายกฤษณ์  เถี่ยรมิตรภาพ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครฯ  นายเสกสรร  ไกรสดับ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบ้านกรด  นายอดิศักดิ์  บุญรอด  นายก อบต.หันตรา นายศักราช  อัมวงษ์ นายก อบต.เกาะเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรการศึกษา โรงพยาบาล  จำนวน 50 คน  เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

        สืบเนื่องหลังจากมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอต่อจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 26  ตุลาคมที่ผ่านมา. โดยผังการวางผังเมืองใหม่  โดยกำหนดให้พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ดินประเภทพื้นที่อนุรักษ์  ซึ่งอาจส่งกระทบผลกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งการควบคุมความสูงของอาคารการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล  ก็จะได้รับผลกระทบจากการวางผังเมืองในครั้งนี้ด้วย

        ว่าที่ร้อยตรีสมทรง. สรรพโกศลกุล กล่าวว่า. การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่อยู่ในแนวผังเมือง มาร่วมหารือเพื่อรำเสนอกับทางจังหวัดพิจารณา เช่น ประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกระทำการต่างๆ การประกอบการพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี เป็นต้น. ทั้งนี้ มิใช้เป็นการกดดันให้ทางจังหวัดฯ แต่เป็นการนำเสนอถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตได้  ไม่เห็นชอบกับผังเมืองฉบับนี้ และพร้อมทำประชาคมรวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ คัดค้านผังเมืองรวมแผนแม่บทผังเมืองอยุธยา  โดยจะรวบรวมข้อมูลเสนอทางจังหวัดฯ พิจารณาต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-11-16 ] ปภ.อยุธยา ติวเข้มชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าเรือ....


- วันที่[2020-11-12 ] ป.ป.ช. อยุธยา จับมือ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนเดินหน้าเอาผิดกับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย....


- วันที่[2020-11-03 ] อยุธยาเมืองกรุงเก่า เปิดรับสมัครนายก - ส.อบจ. อยุธยา คึกคัก สจ.หน้าเก่าเกาะกลุ่มเหนียวแน่น คณะก้าวหน้าส่ง “วัสพงศ์” ลงสู้ศึกหญิงเหล็ก ซ้อสมทรง อดีตนายก อบจ.คนเก่า....


- วันที่[2020-10-21 ] อยุธยา ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน อ.บางปะอิน เข้ายื่นหนังสือกับ นอภ.บางปะอิน ต่อต้านผู้ที่คิดก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์....


- วันที่[2020-10-12 ] อยุธยา พรรคไทยรักราษฎร์ ประชุมใหญ่สามัญพรรค ขับเคลื่อนเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่....


- วันที่[2020-10-08 ] ชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านอยุธยา เข้ายื่นหนังสือกับพ่อเมืองอยุธยา เพื่อแสดงจุดยืนในเรียกร้องปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ....


- วันที่[2020-10-05 ] อยุธยา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานและพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 1/2563....


- วันที่[2020-09-28 ] ก.ธ.จ.อยุธยา ลงพื้นที่สอดส่องการยกระดับคันกั้นน้ำ และการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่ากับประชาชนมากที่สุด....


- วันที่[2020-09-22 ] อยุธยา ร่วมกับกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2020-09-20 ] นายก อบต.รางจรเข้ วอนให้ อบจ.อยุธยา เร่งรัดบริษัทรับจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยด่วน หลังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง....


ดูข่าวทั้งหมด