นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม

แชร์ผ่าน facebook

นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า  ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม

ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรการศึกษาในเขตพื้นที่ โรงพยาบาล นัดถกปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขยื่นขอสงวนสิทธิ์การวางผังเมืองรวม ยื่นต่อพ่อเมืองอยุธยา

      เวลา  10.30 น. วันที่ 31 ตุลาคม  2562  ว่าที่ รต.สมทรง  สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครฯ  ประธานในพิธีฯ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาถึงผลกระทบจากการวางผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 “ผลประโยชน์ใคร ชาวอยุธยาได้อะไร จากการแก้ไขผังเมืองรวม”  โดยมี พ.อ.อ.สุวัฒน์  สรรพโกศลกุล  รองนายกเทศมนตรีนครฯ นายกฤษณ์  เถี่ยรมิตรภาพ  เลขานุการนายกเทศมนตรีนครฯ  นายเสกสรร  ไกรสดับ  นายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลบ้านกรด  นายอดิศักดิ์  บุญรอด  นายก อบต.หันตรา นายศักราช  อัมวงษ์ นายก อบต.เกาะเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรการศึกษา โรงพยาบาล  จำนวน 50 คน  เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

        สืบเนื่องหลังจากมีการประชุมอย่างเป็นทางการเพื่อเสนอต่อจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 26  ตุลาคมที่ผ่านมา. โดยผังการวางผังเมืองใหม่  โดยกำหนดให้พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา  เป็นที่ดินประเภทพื้นที่อนุรักษ์  ซึ่งอาจส่งกระทบผลกับการดำเนินชีวิตของประชาชน ทั้งการควบคุมความสูงของอาคารการใช้ประโยชน์จากที่ดิน รวมถึงการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล  ก็จะได้รับผลกระทบจากการวางผังเมืองในครั้งนี้ด้วย

        ว่าที่ร้อยตรีสมทรง. สรรพโกศลกุล กล่าวว่า. การประชุมในครั้งนี้ได้เชิญองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่อยู่ในแนวผังเมือง มาร่วมหารือเพื่อรำเสนอกับทางจังหวัดพิจารณา เช่น ประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อกระทำการต่างๆ การประกอบการพาณิชยกรรม การใช้ที่ดินแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี เป็นต้น. ทั้งนี้ มิใช้เป็นการกดดันให้ทางจังหวัดฯ แต่เป็นการนำเสนอถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตได้  ไม่เห็นชอบกับผังเมืองฉบับนี้ และพร้อมทำประชาคมรวบรวมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ คัดค้านผังเมืองรวมแผนแม่บทผังเมืองอยุธยา  โดยจะรวบรวมข้อมูลเสนอทางจังหวัดฯ พิจารณาต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด