อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย  รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน

เมืองกรุงเก่า พรรคเสรีรวมไทย ขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สมาชิกให้มีคุณภาพ คุณธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก ประชาชนในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           เวลา 10.00 น. วันที่  5 ต.ค. 62  นางสาวธนพร โสมทองแดง  รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรค และสมาชิกเข้าถึงคุณภาพคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกจะได้มีโอกาสรับทราบถึงผลการดำเนินงานของพรรค และนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาพัฒนาในทางการเมืองให้มีคุณภาพ คุณธรรมอันดีงาม สาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พัฒนาพรรคการเมือง และสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก และประชาชนในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายมนตรี  รักษาดี  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.ธนพร  โสมทองแดง  ผู้กล่าวรายงานฯ  นายธวัชชัย  งามเจริญพุทธศรี  นายวิทยา  พิพัฒน์บัณฑิต  คณะทำงานฯ เชิญวิทยากร  ผู้มีความรู้ประสบการณ์ บรรยายเติมเต็มให้กับสมาชิก อาทิ ดร.อนุกูล แพรไพศาล  ดร.บุญส่ง  ชเลธร  ดร.พิทักษ์  สันติวงษ์สกุล  ดร.พิสิฐ  ประเสริฐศรี  นายมนตรี  รักษาดี และทีมงานฝ่ายกฎหมาย  โดยมีสมาชิกฯ ประชาชนที่สนใจทางการเมือง 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน  เข้าร่วมสัมมนาฯ  กว่า  125 คน ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม 2562 ณ  ห้องเฟื่องฟ้า  โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นางสาวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  กล่าวว่า  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรคและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมและผู้ดำเนินการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางการเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของพรรคที่ผ่านมา บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เพื่อให้บุคลากรทางการเมืองของพรรคการเมือง  ให้ความรู้ทางการเมือง และอบรมคุณธรรมเพื่อได้สมาชิกมีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน มาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาพัฒนาในทางการเมืองต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


- วันที่[2020-02-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา นำทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่บ่อขยะบางไทร หลังพบพี่น้องประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบขยะส่งกลิ่นเหม็น....


- วันที่[2020-01-31 ] อยุธยา บิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง....


- วันที่[2020-01-28 ] เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ....


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด