อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย  รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน

เมืองกรุงเก่า พรรคเสรีรวมไทย ขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สมาชิกให้มีคุณภาพ คุณธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก ประชาชนในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           เวลา 10.00 น. วันที่  5 ต.ค. 62  นางสาวธนพร โสมทองแดง  รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรค และสมาชิกเข้าถึงคุณภาพคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกจะได้มีโอกาสรับทราบถึงผลการดำเนินงานของพรรค และนำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนมาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาพัฒนาในทางการเมืองให้มีคุณภาพ คุณธรรมอันดีงาม สาขาพรรคการเมืองตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด พัฒนาพรรคการเมือง และสมาชิกให้มีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรู้แก่สมาชิก และประชาชนในทางการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมี นายมนตรี  รักษาดี  ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ส.ส.ธนพร  โสมทองแดง  ผู้กล่าวรายงานฯ  นายธวัชชัย  งามเจริญพุทธศรี  นายวิทยา  พิพัฒน์บัณฑิต  คณะทำงานฯ เชิญวิทยากร  ผู้มีความรู้ประสบการณ์ บรรยายเติมเต็มให้กับสมาชิก อาทิ ดร.อนุกูล แพรไพศาล  ดร.บุญส่ง  ชเลธร  ดร.พิทักษ์  สันติวงษ์สกุล  ดร.พิสิฐ  ประเสริฐศรี  นายมนตรี  รักษาดี และทีมงานฝ่ายกฎหมาย  โดยมีสมาชิกฯ ประชาชนที่สนใจทางการเมือง 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน  เข้าร่วมสัมมนาฯ  กว่า  125 คน ระหว่างวันที่  5-6 ตุลาคม 2562 ณ  ห้องเฟื่องฟ้า  โรงแรมริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นางสาวธนพร โสมทองแดง รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย  กล่าวว่า  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของพรรคและสมาชิก เข้าถึงคุณภาพและคุณธรรมอันดีงามทางการเมือง เพื่อให้ผู้ร่วมประชุมและผู้ดำเนินการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางการเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพรรคการเมือง บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของพรรคที่ผ่านมา บุคลากรทางการเมืองของพรรคและสมาชิกได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  เพื่อให้บุคลากรทางการเมืองของพรรคการเมือง  ให้ความรู้ทางการเมือง และอบรมคุณธรรมเพื่อได้สมาชิกมีคุณภาพและคุณธรรมอันดีงาม นำปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน มาเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทราบถึงปัญหาพัฒนาในทางการเมืองต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด