ปชส.อยุธยา ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ

แชร์ผ่าน facebook

ปชส.อยุธยา  ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ

ประชาสัมพันธ์อยุธยา  ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เลือกตั้งท้องถิ่นเต็ม 100

    เวลา 09.00 น. วันที่ 19 มิ.ย.62 นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดการบริหารสาธารณะ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้ง นายดำรงศักดิ์ สารจันทร์ หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง บรรยายให้ความรู้ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง” จ่าเอกวีรพงษ์  สำริดดี หัวหน้างานสืบสวนไต่สวน บรรยายให้ความรู้ “ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งท้องถิ่น”  ซึ่งมีสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วม  ณ ห้องพุทไธศวรรย์  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ กล่าวว่า กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2562 เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีความสุจริตและเที่ยงธรรม  รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น หลังจากพบว่าที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงสิทธิของตนเอง ไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับประเทศ  รัฐบาลจึงพยายามผลักดันให้เกิดการเลือกตั้งที่โปร่งใส  เป็นธรรม  พร้อมกับให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

     ดังนั้น ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและข้อกฎหมายของการเลือกตั้งท้องถิ่น เชื่อว่าจากนี้ไปสื่อมวลชนจะนำความรู้ที่ได้ นำไปเผยแพร่ให้ความรู้ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง  เพื่อให้ประชาชนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


- วันที่[2020-02-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา นำทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่บ่อขยะบางไทร หลังพบพี่น้องประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบขยะส่งกลิ่นเหม็น....


- วันที่[2020-01-31 ] อยุธยา บิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง....


- วันที่[2020-01-28 ] เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ....


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


ดูข่าวทั้งหมด