นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน

แชร์ผ่าน facebook

นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน

นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผจก.ไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้รับเหมา กองช่างเทศบาลนครฯ เข้าประชุมหารือการปรับปรุงการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน  หลังพบผลกระทบกับประชาชน

     เวลา 10.30 น วันที่ 5 มิถุนายน 2562  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา  เรียกประชุมด่วน โดยมี ปลัดเทศบาลนครฯ รองปลัดเทศบาลนครฯ คณะผู้บริหาร นายสุรัช แก้วเขียว ผู้จัดการไฟฟ้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ผู้รับเหมา กองช่างเทศบาลนครฯ เข้าประชุมปรึกษาหารือ หลังจากมีประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาที่เกิดจากการย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดิน. โดยเป็นโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  งบประมาณ. 95. ล้านบาท ในการย้ายสายไฟฟ้าถนนป่าโทน. ถนนชีกุน. ลงใต้ดิน. โดยขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 50.  ซึ่งหลังจากการดำเนินโครงการเกิดผลกระทบกับประชาชนมาโดยตลอด. อาทิ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายครั้ง. โดยสั่งการให้การไฟฟ้าและผู้รับเหมาทำแผนดำเนินงานภายใน 7 วัน   ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

   ว่าที่ร้อยตรีทรง  สรรพโกศลกุล  กล่าวว่า  การดำเนินโครงการย้ายสายไฟฟ้าลงดินได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณถนนชีกุน และถนนป่าโทน  โดยได้ทำหนังสือจากทางเทศบาลนครฯ ไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเจ้าของโครงการฯ  ให้ระงับการก่อสร้างพร้อมเสนอแผนในการดำเนินการในช่วงเฟส 2 ให้ทางเทศบาลนครรับทราบ  รวมถึงทำแผนการซ่อมบำรุงและคืนพื้นผิวการจราจรให้กับทางเทศบาลนครรับทราบด้วย  โดยระหว่างการระงับการในการดำเนินงานทางผู้รับเหมาต้องดำเนินการคืนพื้นผิวการจราจรให้ประชาชนได้อย่างสะดวกด้วย โดยผู้รับเหมาได้กำหนดเวลาในการพื้นผิวการจราจรจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-02-18 ] ป.ป.ช.อยุธยา นำทีม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ลงพื้นที่บ่อขยะบางไทร หลังพบพี่น้องประชาชนร้องเรียนได้รับผลกระทบขยะส่งกลิ่นเหม็น....


- วันที่[2020-01-31 ] อยุธยา บิ๊กป้อมรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง....


- วันที่[2020-01-28 ] เครือข่าย ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ทำผิดกฎหมายรุกล้ำพื้นที่สาธารณะ....


- วันที่[2019-12-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา บูรณาการขับเคลื่อนชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต สร้างการมีส่วนร่วม สู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก....


- วันที่[2019-12-04 ] ป.ป.ช.อยุธยา ผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก เร่งสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุม 16 อำเภอ เกือบ 200 คน....


- วันที่[2019-11-24 ] นายกเล็กบางบาล เปิดกรุธรรมชาติป่าผืนสุดท้ายริมลุ่มน้ำเจ้าพระยา นำเสนอเป็นสวนพฤษศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ....


- วันที่[2019-11-01 ] นายกเล็กนครเมืองกรุงเก่า ขี่ม้าขาวรวมพลังป้องเมืองค้านกฎระเบียบข้อบังคับการวางผังเมืองรวม....


- วันที่[2019-10-05 ] อยุธยา พรรคเสรีรวมไทย รวมพลังขับเคลื่อนจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากร 9 จังหวัด 29 เขต ภาคกลางตอนบน....


- วันที่[2019-06-19 ] ปชส.อยุธยา ดึงสื่อมวลชนทุกแขนงติวเข้มประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมเลือกตั้งท้องถิ่นเต็มสูบ....


- วันที่[2019-06-06 ] นายกเล็กเมืองกรุงเก่า เรียกผู้เกี่ยวข้องเคลียปัญหาการก่อสร้างสั่งระงับการย้ายสายไฟฟ้าลงดิน....


ดูข่าวทั้งหมด