ทน.กรุงเก่า เปิดเวทีระดมกึ๋นประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร

แชร์ผ่าน facebook

ทน.กรุงเก่า  เปิดเวทีระดมกึ๋นประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนคร

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเวทีระดมกึ๋นประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครฯ พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

         เวลา 09.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2562  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง   สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 - 2564 เพิ่มเติม สำรวจปัญหาความต้องการของประชาชน  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่ได้รับ ความต้องการที่จะให้แก้ไข ทั้ง 66  ชุมชน ยกระดับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการชุมชน ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายศรัณย์  สุขเกษม  ปลัดเทศบาลนครฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ผู้นำชุมชน อสม. และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมประชุมนับพันคน   ณ  หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

          ว่าที่ร้อยสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครฯ  ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนต่างๆมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด และที่สำคัญคุ้มกับงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งจากการประชุมทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการรับฟังปัญหาในชุมชน ซึ่งการทำประชาคมครั้งนี้ มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน( ถนน / สะพาน / คูคลอง / แหล่งน้ำ / ไฟฟ้า / ประปา ) ด้านเศรษฐกิจ (อาชีพ / รายได้ / หนี้สิน) ด้านสังคม ( การเมือง / อาชญากรรม / ความสงบเรียบร้อย / ปัญหายาเสพติด)  ด้านสิ่งแวดล้อม (ปัญหาขยะ / อากาศ / กลิ่น / เสียง / น้ำ)  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต ( การศึกษา / สาธารณสุข)  ด้านอื่นๆ (ศาสนา / ศิลปวัฒนธรรม / จารีตประเพณี / การท่องเที่ยว)  เป็นต้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-16 ] ป.ป.ช.อยุธยา จับมือชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต วางแผนป้องกันการทุจริตเชิงรุก หากหน่วยงานนั้นๆ ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ อาจมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ....


- วันที่[2020-05-20 ] ทน.อยุธยา ห่วงใยใส่ใจพบปะให้กำลังใจมอบสิ่งของให้กับพี่น้องชาวมุสลิมช่วงเทศกาลรอมฎอน....


- วันที่[2020-05-12 ] สท.เมืองเสนา และครอบครัวเราไม่ทิ้งกันร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19....


- วันที่[2020-05-11 ] ทต.ปราสาททอง นำร่องแจกถุงยังชีพให้กับ ปชช.ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-04-23 ] อบต.หันตรา รวมพลังธารน้ำใจคนหันตราไม่ทิ้งกัน มอบชุดยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 1,800 ชุด....


- วันที่[2020-04-17 ] นายกสมทรง ทต.บางกระสั้น แจกหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ ประชาชน 16 ชุมชน สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-03-24 ] ส.ส.อยุธยา ขนจักรเย็บผ้า วิทยากรสู้ COVID เย็บจีวรทำหน้ากากอนามัยถวายพระสงฆ์....


- วันที่[2020-03-10 ] นายกเล็กเมืองอยุธยา เป็นห่วงสุขภาพนักเรียน ส่งเจ้าหน้าที่พ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด 19 ตามโรงเรียนต่างๆ....


- วันที่[2020-03-10 ] อยุธยา นายก อบต.โพธิ์เอน หนุนสอนการทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรคโควิด....


- วันที่[2020-02-25 ] ป.ป.ช.อยุธยา เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขการรุกล้ำทางเท้า หลังลงพื้นที่พบมีการบุกรุกจำนวนมาก....


ดูข่าวทั้งหมด