ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

แชร์ผ่าน facebook

ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  เปิดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ แผนพัฒนาเร่งด่วนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

      เวลา 09.00 น.วันที่ 25 เมษายน  61 ว่าที่ ร.ต.สมทรง  สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการเปิดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 - 2564 ชี้แจงที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมี นายธนรัตน์  จรัสศรี  รองปลัดเทศบาลนคร  ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลนครฯ  กล่าวรายงานฯ  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนชุมชนต่างๆ 64 ชุมชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะประเด็นการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา กว่า  1,000 คน และได้เรียนเชิญ นายแพทย์บุญชัย  อิศราพิสิษฐ์  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ บรรยายพิเศษ “อาหารบำบัดโรค  ชะลอวัย” ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ  ณ  หอประชุมพระราชทาน รัชกาลที่  8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จ.พระนครศรีอยุธยา

     ว่าที่ ร.ต.สมทรง  สรรพโกศลกุล  นายกเทศมนตรีนครฯ  ได้เน้นย้ำให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนมากที่สุด และที่สำคัญคุ้มกับงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งจากการประชุมทำให้เห็นว่าประชาชนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งการรับฟังปัญหาในชุมชน ซึ่งการทำประชาคมครั้งนี้ มียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การปรับปรุงรักษาถนนหนทาง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสวัสดิการชุมชน ผู้สูงอายุ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจัดระเบียบชุมชน  สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน โดยการทำประชาคมครั้งนี้ยังได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ซึ่งผลการสำรวจแสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจของคนในท้องถิ่น ที่พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมและแนวทางของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-11 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


- วันที่[2016-12-21 ] ป.ป.ช.กรุงเก่า ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล....


- วันที่[2016-08-28 ] แนะเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกฯ ....


ดูข่าวทั้งหมด