สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

แชร์ผ่าน facebook

สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ จัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  ร่วมคิดร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการทำหน้าที่ของ สนช.กระตุ้นให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีประสิทธิภาพ  ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 60  ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยุธยา

        เวลา 09.00 น.  วันที่ 29 เม.ย. 60 นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ 1  ประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ  สร้างจิตสำนึกและกระตุ้นให้ผู้นำท้องถิ่นสนใจ มีส่วนร่วมทางการเมืองบอย่างถูกต้อง  ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย และเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายร่วมกัน  โดยมี พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้แทนชุมชนจาก 50 เขตในกรุงเทพฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้นำภาคราชการ  ภาคเอกชน  นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ปกครองท้องที่  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูสอนวิชาสังคม  ทนายความ  ศิลปินพื้นบ้าน สื่อมวลชน  จากกรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  ผู้บริหารและครูจากโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจากกรุงเทพฯ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 130 คน รับฟังการบรรยายเสริมสร้างความรู้จาก  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  คนที่ 1  ประกอบด้วย  รัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปประเทศ บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ชีวิตกับการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน  พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  บุคลิกภาพและการพูดสำหรับผู้นำ และเครือข่ายกับการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 1 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จ.พระนครศรีอยุธยา

         นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย  กล่าวว่า  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนทุกภาคส่วน และทุกอาชีพที่ควรจะต้องมีความรู้และเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้อง การเสริมสร้างบทบาทเป็นผู้นำนักประชาธิปไตยแก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรม  เพื่อจะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่บุคคลอื่น ๆ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมหรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างประชาชนและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ  ความคิดและสะท้อนปัญหาต่าง ๆ อันจะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้จัดโครงการฯ  นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ได้พบปะกับผู้นำทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน และนำไปสู่การร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ อันจะก่อให้เกิดความศรัทธา  ความเชื่อมั่นและความหวังที่จะให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-12 ] “เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่า นำผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต พบปะประชาชน ปราศรัยอ้อนขอคะแนนเสียง....


- วันที่[2019-02-05 ] กกต.กรุงเก่า เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2019-01-23 ] อยุธยา ป.ช.ป.ระดมพลังสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.กลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 6 จังหวัด คึกคัก....


- วันที่[2019-01-18 ] พรรคพลังประชารัฐกรุงเก่า บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเกมเชิงรุกพบปะประชาชน ชูนโยบายช่วยเหลือสังคม....


- วันที่[2018-12-30 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


ดูข่าวทั้งหมด