กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ

แชร์ผ่าน facebook

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ

กรมการขนส่งทางบก พร้อมรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน ย้ำ!!! เดินหน้าจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ รถตู้กรุงเทพ-ต่างจังหวัดและรถตู้ระหว่างจังหวัดต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกคัน ยืนยันติดตั้ง GPS Tracking เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ ลดและป้องกันอุบัติเหตุ สร้างความความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน

                นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัดได้เรียกร้องขอผ่อนผันการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะนั้น กรมการขนส่งทางบกพร้อมรับฟังข้อคิดเห็น เพื่อนำข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาในการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะบนหลักการที่ประชาชนต้องไม่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมกำหนดแผนการดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบน้อยที่สุด คณะกรรมการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ  ประกอบด้วย  กรมการขนส่งทางบก  กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์  กองบัญชาการตำรวจนครบาล  กรุงเทพมหานคร จังหวัด บริษัท ขนส่ง จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ร่วมกันดำเนินการจัดระเบียบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่ 3 (ระยะยั่งยืน) ซึ่งได้กำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารในกรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 59 เป็นต้นมา และกำหนดให้รถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 และหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) ต้องเข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารหรือจุดจอดที่ได้รับอนุญาตทุกคัน ทั้งสถานีต้นทาง ระหว่างทางและปลายทาง ตั้งแต่ ก.พ. 60 เป็นต้นมา โดยมีมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการจัดระเบียบ เช่น จัดรถบริการ Shuttle Bus ฟรี จากบริเวณรอบสถานีไปยังสถานีหลักและจุดเชื่อมต่ออื่นๆ, ปรับปรุงการเดินรถให้เหมาะสม ปรับปรุงสถานี ที่พักคอยผู้โดยสาร ลานจอดพักรถ ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและประชาชน ทำให้สภาพการจราจรบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีความคล่องตัวขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาจราจรในภาพรวมของกรุงเทพฯ ได้ ส่วนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้พิจารณาแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของรถด้วยการเชิญสถาบันการเงินพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพิจารณามาตรการช่วยเหลือทางการเงินต่าง ๆ เช่น ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ การพักชำระหนี้  การปรับโครงสร้างหนี้ หรือการปรับโอนหนี้เข้าสู่สถาบันการเงินภาครัฐ เป็นต้น

                อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าว เป็นนโยบายด้านความปลอดภัยที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน และเห็นผลเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบก จึงกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นมา และต้องครบถ้วนภายในปี 2560 ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด 2 (เส้นทางกรุงเทพ-ต่างจังหวัด) ทุกคันต้องติดตั้งให้ครบถ้วนทุกคันภายใน 31 มีนาคม 2560 พร้อมอุปกรณ์ระบุตัวผู้ขับรถ (โดยใช้ใบขับขี่) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับควบคุมพฤติกรรมการขับรถของพนักงานขับรถผ่านศูนย์ GPS ของกรมการขนส่งทางบกที่ส่วนกลาง ศูนย์ GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ และศูนย์ GPS ของผู้ประกอบการ โดยออกแบบระบบการบริหารจัดการควบคุมกำกับดูแลพฤติกรรมการขับรถ การใช้ความเร็ว ชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถมีส่วนรวมในการติดตามผ่าน Application: DLT GPS ด้วย ส่วนการเปลี่ยนรถตู้โดยสารเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแนวทางในการดำเนินการ และเป็นภาคสมัครใจ สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อม สามารถนำรถโดยสารขนาดเล็กมาเปลี่ยนแทนรถตู้โดยสารได้ทันที ส่วนผู้ประกอบการรถตู้ในปัจจุบัน ก็ยังสามารถใช้รถตู้โดยสารสาธารณะต่อไปได้ตามเงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการ โดยต้องปรับปรุงอุปกรณ์ส่วนควบบางรายการตามมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้กำหนดแนวปฏิบัติในการปรับปรุงรถตู้โดยสารตามระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้โดยเกิดผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อให้รถตู้โดยสารที่ยังคงใช้งานอยู่ในระบบมีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการระบบรถโดยสารสาธารณะอย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-12 ] “เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่า นำผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต พบปะประชาชน ปราศรัยอ้อนขอคะแนนเสียง....


- วันที่[2019-02-05 ] กกต.กรุงเก่า เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2019-01-23 ] อยุธยา ป.ช.ป.ระดมพลังสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.กลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 6 จังหวัด คึกคัก....


- วันที่[2019-01-18 ] พรรคพลังประชารัฐกรุงเก่า บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเกมเชิงรุกพบปะประชาชน ชูนโยบายช่วยเหลือสังคม....


- วันที่[2018-12-30 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


ดูข่าวทั้งหมด