ป.ป.ช.กรุงเก่า ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

แชร์ผ่าน facebook

ป.ป.ช.กรุงเก่า ร่วมกับทุกภาคส่วน จัดวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

           วันที่ 9 ธ.ค.59  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล โดยมีนายสันติ   จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์   มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคประชาชน หอการค้าจังหวัด นักเรียน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน  กว่า 1 พันคน พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตน ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น  ณ  หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น  นับว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทางรัฐบาลเน้นหนัก ทั้งในส่วนของราชการ เอกชน และประชาชน ซึ่งในปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญและพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหา นับเป็นปัญหาที่ทวีความรุ่นแรงมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตอบสนองในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดยได้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ คอยร่วมกันสอดส่องดูแล  พร้อมทั้งบรรจุเรื่องขอการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นเข้ากับแผนงานโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ  รวมถึงสอดแทรกเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กรุ่นหลังด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเตือน และปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในความพอเพียงต่อไป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยภายในงาน ได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ของนักเรียน นักศึกษา  และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม

           นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  การทุจริตคอร์รัปชั่น ฝั่งรากลึกมานาน สร้างความเสียหายตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ และระดับโลก หลายประเทศจึงมีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น สำหรับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน” โดยร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  มีการจัดนิทรรศการการต้านโกงของหน่วยงานต้นแบบ และหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต  การเสวนาเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  เพื่อสร้างความตระหนัก และร่วมกันแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่น ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของแต่ละประเทศ  การพัฒนาด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต ความมั่นคง รวมทั้ง ความยุติธรรม ประชาธิปไตยและความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตอีกด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-12 ] “เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่า นำผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต พบปะประชาชน ปราศรัยอ้อนขอคะแนนเสียง....


- วันที่[2019-02-05 ] กกต.กรุงเก่า เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2019-01-23 ] อยุธยา ป.ช.ป.ระดมพลังสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.กลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 6 จังหวัด คึกคัก....


- วันที่[2019-01-18 ] พรรคพลังประชารัฐกรุงเก่า บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเกมเชิงรุกพบปะประชาชน ชูนโยบายช่วยเหลือสังคม....


- วันที่[2018-12-30 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


- วันที่[2018-04-23 ] พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่....


- วันที่[2017-04-29 ] สนช.เพิ่มประสิทธิภาพผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม....


- วันที่[2017-03-30 ] กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าวางมาตรการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะฯ....


- วันที่[2017-03-06 ] มรภ.อยุธยา รวมพลังสร้างจิตสำนึกประกาศเจตนารมณ์ MOU ต่อต้านคอร์รัปชั่น....


ดูข่าวทั้งหมด