ศาลจังหวัดอยุธยา น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี

แชร์ผ่าน facebook

ศาลจังหวัดอยุธยา  น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

    เวลา 07.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 62 นายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำข้าราชการกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา  ถวายสักการะ  เพื่อน้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องและเทิดทูนจากปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่นักกฎหมายให้พระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ หน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   นายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์  ที่นักนิติศาสตร์ได้เทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์  ที่จะจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นคุณสมบัติและมีอยู่ในสายเลือดของนักกฎหมายทุกคน เพื่อให้ประชาชนและผู้บริสุทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง

   โอกาสนี้  ได้ย้ำให้นักกฎหมายและประชาชนทุกท่าน ตระหนักว่าการพัฒนากฎหมายและการศึกษาในบ้านเมืองเรานั้น  มีพื้นฐานมาจากสติปัญญาและความทุ่มเทของพระองค์ท่าน  ดังนั้นนักกฎหมายทุกคนต้องยึดถือแบบอย่างที่ดี และธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด