ศาลจังหวัดอยุธยา น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี

แชร์ผ่าน facebook

ศาลจังหวัดอยุธยา  น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา ถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี

    เวลา 07.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 62 นายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำข้าราชการกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา  ถวายสักการะ  เพื่อน้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ได้รับการยกย่องและเทิดทูนจากปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่นักกฎหมายให้พระองค์เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2562 ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ หน้าอาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   นายพิทักษ์  พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประชาชนทั่วไป ได้น้อมรำลึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์  ที่นักนิติศาสตร์ได้เทิดทูนและสืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์  ที่จะจรรโลงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ยุติธรรม เป็นคุณสมบัติและมีอยู่ในสายเลือดของนักกฎหมายทุกคน เพื่อให้ประชาชนและผู้บริสุทธิ์ได้รับความเป็นธรรมและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมือง

   โอกาสนี้  ได้ย้ำให้นักกฎหมายและประชาชนทุกท่าน ตระหนักว่าการพัฒนากฎหมายและการศึกษาในบ้านเมืองเรานั้น  มีพื้นฐานมาจากสติปัญญาและความทุ่มเทของพระองค์ท่าน  ดังนั้นนักกฎหมายทุกคนต้องยึดถือแบบอย่างที่ดี และธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งนักกฎหมายจะต้องมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณ ในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพที่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม และพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


- วันที่[2019-09-19 ] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระญาติการาม....


- วันที่[2019-08-12 ] ทน.กรุงเก่า จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


- วันที่[2019-08-07 ] ศาลจังหวัดอยุธยา น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี....


- วันที่[2019-07-02 ] ทน.กรุงเก่า หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเฉลิมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-23 ] อยุธยา จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-08 ] สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 อยุธยา....


- วันที่[2019-04-25 ] อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....


ดูข่าวทั้งหมด