สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 อยุธยา

แชร์ผ่าน facebook

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18  อยุธยา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

           เวลา 09.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 62  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางกันตา  ดีเดิม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

           พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  กราบทูลทราบฝ่าพระบาท ความว่า  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรมกิจการผู้สูงอายุ  ตั้งอยู่ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ  ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง  ล่าสุด มีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะกว่า 200 คน เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี

           ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กราบทูลฝ่าพระบาท ถึงบทบาทการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้  นับแต่สมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิด  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 นับได้ว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดจากพระบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้บำบัดทุกข์สร้างสุขแก่ผู้ได้รับความลำบากและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งที่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกคนล้วนรู้สึกปลื้มปีติสำนึกในพระบารมีธรรมแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จึงร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมพร้อมกันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

           โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงาน  ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 421 ตัว  โดยจะนำเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์  และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้จำนวนมาก

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด