สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 อยุธยา

แชร์ผ่าน facebook

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18  อยุธยา

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 ในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

           เวลา 09.00 น. วันที่ 8 พ.ค. 62  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 33 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางกันตา  ดีเดิม  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์  ต.บ่อโพง  อ.นครหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา

           พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  กราบทูลทราบฝ่าพระบาท ความว่า  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ กรมกิจการผู้สูงอายุ  ตั้งอยู่ตำบลบ่อโพง  อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ 53 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช  พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2530 อันเป็นชาติภูมิของพระองค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ  ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง  ล่าสุด มีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะกว่า 200 คน เป็นผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี

           ด้าน นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ กราบทูลฝ่าพระบาท ถึงบทบาทการดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้  นับแต่สมัยที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิด  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 นับได้ว่า ศูนย์ฯ แห่งนี้เกิดจากพระบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้บำบัดทุกข์สร้างสุขแก่ผู้ได้รับความลำบากและผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ทั้งที่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทุกคนล้วนรู้สึกปลื้มปีติสำนึกในพระบารมีธรรมแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช จึงร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมพร้อมกันในโอกาสอันเป็นมงคลนี้

           โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงาน  ได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 421 ตัว  โดยจะนำเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์  และผู้มีจิตศรัทธาที่ได้เสียสละทุนทรัพย์ในการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในครั้งนี้จำนวนมาก

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


- วันที่[2019-09-19 ] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระญาติการาม....


- วันที่[2019-08-12 ] ทน.กรุงเก่า จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


- วันที่[2019-08-07 ] ศาลจังหวัดอยุธยา น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี....


- วันที่[2019-07-02 ] ทน.กรุงเก่า หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเฉลิมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-23 ] อยุธยา จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-08 ] สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 อยุธยา....


- วันที่[2019-04-25 ] อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....


ดูข่าวทั้งหมด