อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ชื่นชมผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลิกแหล่งกักเก็บน้ำสามารถช่วยให้ราษฎร เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

        เวลา 13.00 น. วันที่ 25 เม.ย. 62 พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก  องคมนตรี  ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง และพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี อนุกรรมการฯ  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเครื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) และแปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ

          พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก  กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าให้ อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทั่วทุกภาคของประเทศ  เพื่อติดตามความคืบหน้า รับทราบถึงข้อปัญหา และวางแนวทางการแก้ไข  ซึ่งในวันนี้เป็นการติดตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพระนครอยุธยา  ณ สระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) และแปลงนาส่วนพระองค์  ซึ่งผลจากการติดตามพบว่า สระเก็บน้ำดังกล่าว  ถือเป็นพื้นที่แก้มลิงตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งให้กับราษฎร ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  รวมถึงการทำนาบนแปลงนาส่วนพระองค์ด้วย ทำให้ประชาชนในบริเวณรอบพื้นที่สระเก็บน้ำ  มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ขณะที่การปลูกข้าวบนพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ก็ถือว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ผลผลิตได้ถึงปีละ 6-7 ตัน  จากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายตามพระราชอัธยาศัยเป็นประจำทุกปี

     สำหรับโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยพี่น้องเกษตรกร เมื่อยามถึงช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค  ล่าสุดทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 1,000 ไร่  รวม 50 ครัวเรือน  เชื่อมโยงไปถึงแปลงนาส่วนพระองค์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกกว่า 7 ไร่  โดยจะมีท่อส่งน้ำ มีประตูน้ำบานบังคับเปิด-ปิด  เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์  จากปริมาณน้ำที่โครงการชลประทานรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 3 ทิศ  โดยจะนำมาบริหารจัดการให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ลงตัวที่สุด

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-10-26 ] อยุธยา ผช.ผบ.ตร.ปธ.ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง....


- วันที่[2020-10-23 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช....


- วันที่[2020-10-22 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี....


- วันที่[2020-10-13 ] พสกนิกรชาวอยุธยา ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต....


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


ดูข่าวทั้งหมด