อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี ชื่นชมผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลิกแหล่งกักเก็บน้ำสามารถช่วยให้ราษฎร เกษตรกรมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี

        เวลา 13.00 น. วันที่ 25 เม.ย. 62 พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก  องคมนตรี  ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคกลาง และพล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี อนุกรรมการฯ  พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเครื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) และแปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ส่วนราชการ และประชาชน ให้การต้อนรับ

          พล.อ.อ.ชลิต  พุกผาสุก  กล่าวว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าให้ อนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในทั่วทุกภาคของประเทศ  เพื่อติดตามความคืบหน้า รับทราบถึงข้อปัญหา และวางแนวทางการแก้ไข  ซึ่งในวันนี้เป็นการติดตามโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดพระนครอยุธยา  ณ สระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) และแปลงนาส่วนพระองค์  ซึ่งผลจากการติดตามพบว่า สระเก็บน้ำดังกล่าว  ถือเป็นพื้นที่แก้มลิงตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งให้กับราษฎร ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร  รวมถึงการทำนาบนแปลงนาส่วนพระองค์ด้วย ทำให้ประชาชนในบริเวณรอบพื้นที่สระเก็บน้ำ  มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ขณะที่การปลูกข้าวบนพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์ ก็ถือว่าได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ  โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ผลผลิตได้ถึงปีละ 6-7 ตัน  จากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายตามพระราชอัธยาศัยเป็นประจำทุกปี

     สำหรับโครงการสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย (ทุ่งมะขามหย่อง) เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงห่วงใยพี่น้องเกษตรกร เมื่อยามถึงช่วงหน้าแล้งจะไม่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการเกษตรและน้ำอุปโภคบริโภค  ล่าสุดทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้เกือบ 1,000 ไร่  รวม 50 ครัวเรือน  เชื่อมโยงไปถึงแปลงนาส่วนพระองค์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอีกกว่า 7 ไร่  โดยจะมีท่อส่งน้ำ มีประตูน้ำบานบังคับเปิด-ปิด  เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่แปลงนาส่วนพระองค์  จากปริมาณน้ำที่โครงการชลประทานรับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้ง 3 ทิศ  โดยจะนำมาบริหารจัดการให้กับพี่น้องเกษตรกรให้ลงตัวที่สุด

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


- วันที่[2019-09-19 ] พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและเครื่องไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดพระญาติการาม....


- วันที่[2019-08-12 ] ทน.กรุงเก่า จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง....


- วันที่[2019-08-07 ] ศาลจังหวัดอยุธยา น้อมรำลึกถึงดวงพระวิญญาณพระบิดาแห่งกฎหมายไทยวันรพี....


- วันที่[2019-07-02 ] ทน.กรุงเก่า หล่อเทียนพรรษาเป็นปฐมฤกษ์ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเฉลิมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-23 ] อยุธยา จัดมหรสพสมโภชเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ....


- วันที่[2019-05-08 ] สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 อยุธยา....


- วันที่[2019-04-25 ] อยุธยา องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ....


ดูข่าวทั้งหมด