วังช้างอยุธยา แล เพนียด มูลนิธิพระคชบาล จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า 70 เชือก วันช้างไทยยิ่งใหญ่

แชร์ผ่าน facebook

วังช้างอยุธยา  แล เพนียด  มูลนิธิพระคชบาล จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า 70 เชือก วันช้างไทยยิ่งใหญ่

วังช้างอยุธยา แล  เพนียด มูลนิธิพระคชบาล  กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน ประกอบพิธีไหว้ศาลปะกำ  บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย  จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง  ผลไม้นานาชนิด  เนื่องในวันช้างไทย

          เวลา 09.00 น.วันที่ 13 มี.ค.62  นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี  “วันช้างไทย”  พร้อมเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง นายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา แล  เพนียด มูลนิธิพระคชบาล  และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน  นายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย  ผู้จัดการ วังช้างอยุธยา แล เพนียด  อาราธนานิมนต์  พระครูเกษมจันทวิมล  หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาส วัดป้อมรามัญ  ประกอบพิธี ไหว้ศาลปะกำ บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้าง โดยมี นานิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ พ.ต.อ.สง่า ธีรศรัณยานนท์ รอง ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายประมวล  มีแป้น  ประมงจังหวัดฯ นายวรชันย์  หลักกรด  เกษตรจังหวัดฯ นายประจิน  จันทรพาณิชย์  ผู้อำนวยการ  คณะผู้บริหาร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คุณปภพ ด่ายชัยวิโรจน์ คุณปภาวี ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ดร.สมพล  รัชตะพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะอาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เกษตรกร  ร่วมเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนช้าง จำนวน 50 โต๊ะ โดยมีผลไม้นานาชนิด  ณ  หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ( เพนียดคล้องช้าง) ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์  กล่าวว่า วันสำคัญของช้างไทย โดยเฉพาะช้างจากวังช้างแลเพนียด พบว่า  ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิพระคชบาล วังช้างอยุธยา แล เพนียด ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รณรงค์จัดกิจกรรมให้กับช้าง ด้วยการจัดโต๊ะจีนอาหารช้างมาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปัจจุบันผู้เลี้ยงช้าง ได้ตั้งกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน เพื่อร่วมกับรัฐบาลในการแก้ปัญหาของราษฎรผู้เลี้ยงช้าง พร้อมกับจัดทำแผนแม่บทช้างแห่งชาติ 20 ปีเสนอต่อรัฐบาล และปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นอาหารช้างและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิพระคชบาลวังช้างอยุธยาแลเพนียด และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมทดแทนคุณช้างไทย  อีกทั้งเป็นการพัฒนาช้างไทยให้ยั่งยืน เคียงคู่ประเทศชาติต่อไป

           นายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา แล  เพนียด ประธานมูลนิธิพระคชบาล  และ กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน  กล่าวว่า   สำนักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ได้เล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น  จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมเป็นวันที่คณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป็นวันช้างไทย ดังนั้น ทุกวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงจัดงานวันช้างไทย อยากให้คนไทยรักช้างอย่างจริงใจ ซึ่งทางผมได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอด ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ทำศึกสงครามกับพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่โบราณ มีศักดิ์ศรี  จึงได้ผลักดันให้รัฐบาล และทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะชาวช้าง  ได้ให้ความสำคัญวันช้าง  เชิญชวนชาวไทย  ได้แทนคุณช้าง  ให้ช้างได้กินอาหารที่หลากหลายชนิดเต็มอิ่มด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด