วังช้างอยุธยา แล เพนียด จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า 70 เชือก วันช้างไทยยิ่งใหญ่

แชร์ผ่าน facebook

วังช้างอยุธยา  แล เพนียด  จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้างกว่า 70 เชือก วันช้างไทยยิ่งใหญ่

วังช้างอยุธยา แล  เพนียด มูลนิธิพระคชบาล  กลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน ประกอบพิธีไหว้ศาลปะกำ  บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย  จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง  ผลไม้นานาชนิด  วันช้างไทย

     เวลา 09.00 น.วันที่ 13 มี.ค.61  ดร.จิระพันธ์  พิมพ์พันธุ์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี  “วันช้างไทย”  พร้อมเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง โดยมี ผศ.ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  นายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์   เจ้าของวังช้างอยุธยา แล เพนียด มูลนิธิพระคชบาล และกลุ่มคชสารคู่แผ่นดิน  นายอิทธิพันธ์  ขาวละมัย  ผู้จัดการ  ผู้จัดการ วังช้างอยุธยา แล เพนียด  อาราธนานิมนต์  พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาส วัดป้อมรามัญ  ประกอบพิธี ไหว้ศาลปะกำ  บังสุกุลให้ช้างที่ล้มตาย  และปะพรมน้ำพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับช้าง คณะผู้บริหาร  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คณะครูนักเรียน โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ทีบอร์ดแบนด์ ร่วมเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนช้าง จำนวน 50 โต๊ะ โดยมีผลไม้นานาชนิด  ณ  หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง( เพนียดคล้องช้าง) ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

      ดร.จิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์  กล่าวว่า  วันนี้เป็นวันสำคัญระลึกถึงช้างที่ทำดีให้กับประเทศไทยทั้งอดีตและปัจจุบัน วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น  จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น ผลจากการที่ประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบให้ วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541

      ด้านนายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์  เจ้าของวังช้างอยุธยา แล  เพนียด ประธานมูลนิธิพระคชบาล  และ กลุ่มคชสารคู่แผ่นดินเปิดเผยว่า  วันนี้วันช้างไทย อยากให้คนไทยรักช้างอย่างจริงใจ ซึ่งทางตนได้ต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอด ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ทำศึกสงครามกับพระมหากษัตริย์ มาตั้งแต่โบราณ มีศักดิ์ศรี จึงได้ผลักดันให้รัฐบาล และทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชาวช้าง ได้ให้ความสำคัญวันช้าง เชิญชวนชาวไทย  ได้แทนคุณช้าง  ให้ช้างได้กินอาหารที่หลากหลายชนิดเต็มอิ่มด้วย

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด