อยุธยา-ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม อบต.ทับน้ำ มีการบริหารจัดน้ำที่ดี

แชร์ผ่าน facebook

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ตรวจติดตาม อบต.ทับน้ำ มีการบริหารจัดน้ำที่ดี

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ชื่นชม อบต.ทับน้ำ  อำเภอบางปะหัน  มีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  มีน้ำให้พี่น้องประชาชนใช้เพื่อการเกษตรและบริโภคตลอดทั้งปี  ล่าสุด ได้รับรางวัลที่ 1  สามารถต่อสู้วิกฤตภัยแล้งมากว่า 10 ปี

           เวลา 09.30 น. วันที่ 25 พ.ย. 59  นายจิรชัย มูลทองโร่ย  ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ลงพื้นที่ตำบลทับน้ำ  ตรวจติดตาม อบต. ทับน้ำ  ที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี ทำให้พี่น้องประชาชน จำนวน  6,000  ครัวเรือนอยู่ดีกินดี จนได้รับรางวัลที่ 1 ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีการบริหารจัดการน้ำที่ดี จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายทศพล เผื่อนอุดม  นายอำเภอบางปะหัน นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอุดมศักดิ์  ขาวหนูนา  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ พ.ต.อ.เอนก  พงษ์สวัสดิ์  ผกก.สภ.บางปะหัน  ทหาร  ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ  นายกฤตภพ  เฉื่อยฉ่ำ นายก  อบต.ทับน้ำ  กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับ และฟังการบรรยายสรุปการบริหารจัดการ ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติจริง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายจิรชัย  มูลทองโร่ย  กล่าวว่า  โครงการบริหารจัดการน้ำที่ดีของรัฐบาล  เป็นโครงการที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวาง โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและประชาชน แสดงพลังจัดการระบบบริหารจัดการน้ำให้สามารถต่อสู้วิกฤตภัยแล้งไปได้ พร้อมมีน้ำใช้เพื่อการเกษตรและอุปโภคอย่างเพียงพอ และจากการติดตามพื้นที่ อบต.ทับน้ำ พบว่า มีการบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรยกย่องเป็นต้นแบบให้กับทุกจังหวัด

           “เห็นภาพชัดเจนแล้วว่า  อบต. ได้บริหารจัดการอย่างเหมาะสม และน่าชื่นชม เช่น ในลำคลองต่างๆ ซึ่งพี่น้องประชาชนต้องใช้น้ำอยู่ตลอดเวลาในการปลูกพืช ไม่ว่าจะเป็นข้าว  พืชอื่นๆ มีกล้วย ไม่ว่าจะกล้วยน้ำว้า กล้วยหอม มันเทศ  เผือก และพืชเศรษฐกิจ คือ เตยหอม ดังนั้น  ตรงนี้เขาจะใช้น้ำตลอด ในช่วงเวลาน้ำหลากก็จะสามารถกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆได้ ในฤดูน้ำแล้งก็จะมีประตูกันน้ำเอาไว้ เพื่อให้น้ำคงอยู่ในลำคลองตลอด พี่น้องประชาชนจะสูบน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร จากนั้น จะสูบน้ำมาเติมเข้ามาในคลอง”

           ด้านนายกฤตภพ  เฉื่อยฉ่ำ นายก อบต.ทับน้ำ กล่าวว่า ปัจจุบันตำบลทับน้ำ  มีพื้นที่นาและพื้นที่เกษตรทั้งสิ้นเกือบ 1,000ไร่  จะประสบกับปัญหาพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทาน  ดังนั้น ต้องอาศัยการรับน้ำจากน้ำฝน น้ำจากหนอง คลอง บึง  กักเก็บไว้  ตั้งแต่ปี 2548 พร้อมกันนี้ ได้ขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน พร้อมขยายลำคลอง ก่อสร้างฝายคันดินกั้นน้ำ และตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อคลองบางกุ้ง อำเภอบางบาล และเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา  เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในคลองทับน้ำ ทำให้ตำบลทับน้ำมีน้ำใช้พอเพียงเป็นประจำทุกปี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


ดูข่าวทั้งหมด