ปชส.อยุธยา ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

แชร์ผ่าน facebook

ปชส.อยุธยา ร่วมกับสำนักศิลปากรที่ 3 ถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือสำนักศิลปากรที่ 3พระนครศรีอยุธยา รวมพลังมวลชนแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนิน

           เวลา 06.30 น.  วันที่  22 พ.ย. 59 นายประทีป  เพ็งตะโก  ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีฯโดยมีนางศาริสา  จินดาวงษ์  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คณะเจ้าหน้าที่ฯ จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯและเจ้าหน้าพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา นำพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า โดยมีช้างแสนรู้ จากวังช้างอยุธยา แลเพนียด  ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา  ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านเคยเสด็จฯ เมื่อครั้งอดีต

           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเปิด เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2504 และเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แห่งแรกของประเทศไทย สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณวัตถุ  ที่พบจากกรุพระปรางค์ วัดราชบูรณะ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2500  ในครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  มีพระราชปรารภว่า  “โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่พบในกรุพระปรางค์นี้  สมควรมีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษา และตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หาควรนำไปเก็บรักษา และตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่” จากนั้น จึงมีการสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาขึ้น ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระนามสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)  เป็นนามพิพิธภัณฑ์

           สำหรับการแสดงความอาลัย ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ตั้งมั่นใจปฏิบัติตนเป็นคนดีทั้งกาย วาจา และใจ

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


ดูข่าวทั้งหมด