รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธ.สืบสานพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพนัญเชิงวรวิหาร

แชร์ผ่าน facebook

รมว.สธ.สืบสานพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วัดพนัญเชิงวรวิหาร

กระทรวงสาธารณสุข  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยาสามัญและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพนัญเชิง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

           เวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. 59 พระธรรมรัตนมงคล  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงฯ  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ กระทรวงสาธารณสุข และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม  โดยได้ถวายบำรุงโรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ 30,000 บาท (โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดฯ)  มอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (วงดุริรางค์) 6,000 บาท และมอบตู้ยา 3 ชุดพร้อมยาตำราหลวง  ให้แก่  วัดพนัญเชิงฯ 1 ชุด โรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ (โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดฯ) 1 ชุด และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ชุด  ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร  หมู่ 2  ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา  ณ วัดพนัญเชิงฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม  โดยมีคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน  เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,740,870.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์)

           เครื่องพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช 2559 ประกอบด้วย  เครื่องสักการบูชา  ได้แก่  ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน  เทียนพระปาติโมกข์  1 ชุด  องค์พระกฐิน  ได้แก่  ไตรจีวร  บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร  โคมไฟตั้งโต๊ะ  ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ  ปิ่นโตสแตนเลส  กระติกน้ำไฟฟ้า  ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร  พรม  หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง  ผ้าแพรสีเหลือง  อย่างละ 1 ชุด  เครื่องมือโยธา  ได้แก่  ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง  ประกอบด้วย  ไขควง  ค้อน คีม

           สำหรับ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ปัจจุบันมี  พระธรรมรัตนมงคล  เป็นเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงฯ และมีพระภิกษุสงฆ์  จำพรรษา  ทั้งสิ้น 67 รูป สามเณร 33 รูป  เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรวิหาร  แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  มีเนื้อที่ 82 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา  นับว่าเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  มีจุดเด่นสำคัญคือ  พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปกกง  หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ  สูง 19 เมตร  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา  เคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุง  แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด  จนกระทั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อ พ.ศ. 2497 ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่า  พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่รู้จักกันในชาวไทยเชื้อสายจีนว่า  “หลวงพ่อซำปอกง”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


ดูข่าวทั้งหมด