รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสธ.สืบสานพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพนัญเชิงวรวิหาร

แชร์ผ่าน facebook

รมว.สธ.สืบสานพุทธศาสนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วัดพนัญเชิงวรวิหาร

กระทรวงสาธารณสุข  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อสืบสานทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมมอบตู้ยาสามัญและมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพนัญเชิง  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

           เวลา 10.00 น. วันที่ 9 พ.ย. 59 พระธรรมรัตนมงคล  เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงฯ  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ  นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พร้อมด้วย นายแพทย์โสภณ  เมฆธน  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผู้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ กระทรวงสาธารณสุข และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม  โดยได้ถวายบำรุงโรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ 30,000 บาท (โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดฯ)  มอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย (วงดุริรางค์) 6,000 บาท และมอบตู้ยา 3 ชุดพร้อมยาตำราหลวง  ให้แก่  วัดพนัญเชิงฯ 1 ชุด โรงเรียนวัดพนัญเชิงฯ (โรงเรียนในอุปถัมภ์ของวัดฯ) 1 ชุด และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1 ชุด  ณ พระอุโบสถวัดพนัญเชิงวรวิหาร  หมู่ 2  ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559  ทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา  ณ วัดพนัญเชิงฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบำรุงพระอาราม  โดยมีคณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน  เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,740,870.50 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบสตางค์)

           เครื่องพระกฐินพระราชทาน  ประจำปีพุทธศักราช 2559 ประกอบด้วย  เครื่องสักการบูชา  ได้แก่  ผ้าห่มพระประธาน 1 ผืน  เทียนพระปาติโมกข์  1 ชุด  องค์พระกฐิน  ได้แก่  ไตรจีวร  บาตรอย่างดีพร้อมถุงบาตร  โคมไฟตั้งโต๊ะ  ช้อนส้อมคาว-หวานพร้อมซองบรรจุ  ปิ่นโตสแตนเลส  กระติกน้ำไฟฟ้า  ขนาดบรรจุ 2.5 ลิตร  พรม  หมอนหนุนพร้อมปลอกหมอนสีเหลือง  ผ้าแพรสีเหลือง  อย่างละ 1 ชุด  เครื่องมือโยธา  ได้แก่  ชุดอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างทั่วไป 1 กล่อง  ประกอบด้วย  ไขควง  ค้อน คีม

           สำหรับ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ปัจจุบันมี  พระธรรมรัตนมงคล  เป็นเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงฯ และมีพระภิกษุสงฆ์  จำพรรษา  ทั้งสิ้น 67 รูป สามเณร 33 รูป  เป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรวิหาร  แบบมหานิกาย สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  มีเนื้อที่ 82 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา  นับว่าเป็นวัดที่มีเนื้อที่กว้างขวางที่สุดวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  มีจุดเด่นสำคัญคือ  พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปกกง  หน้าตักกว้าง 20 เมตรเศษ  สูง 19 เมตร  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา  เคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุง  แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด  จนกระทั้งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  เมื่อ พ.ศ. 2497 ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่า  พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่รู้จักกันในชาวไทยเชื้อสายจีนว่า  “หลวงพ่อซำปอกง”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


ดูข่าวทั้งหมด