อุตสาหกรรมอยุธยา ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

อุตสาหกรรมอยุธยา  ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงรุก “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

           เวลา 10.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพิธีเปิดงาน การสัมมนาและงานนิทรรศการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” โดยมีนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนา กว่า 500 คน  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ  อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การจัดสัมมนาเพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม  ที่เข้าร่วมโครงการมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี  ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม  การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส่ และได้แสดงกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชน นิสิต  นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจเพื่อตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

           นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากถึง 2,500 โรงโดยประมาณ จากนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง จากเขตประกอบการอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ และสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าการที่มีโรงงานอุสาหกรรมตั้งอยู่  ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องของสภาวะแวดล้อม  ในเรื่องของสิ่งที่ดูแลกันในเรื่องของอาจจะเกิดมลพิษหรือไม่อย่างไร  ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม  ก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้ผ่านมาทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการในเรื่องของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงใช้หลักธรรมาภิบาล  แต่ว่าบวกในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเข้าไป ทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วม การตรวจสอบความโปร่งใส  การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ก็ได้ประชุมได้ชี้แจงได้เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม  ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


ดูข่าวทั้งหมด