อุตสาหกรรมอยุธยา ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

แชร์ผ่าน facebook

อุตสาหกรรมอยุธยา  ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ติวเข้มโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงรุก “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” พัฒนาอุตสาหกรรมควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

           เวลา 10.00 น. วันที่ 15 กันยายน 2559 นายประยูร รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพิธีเปิดงาน การสัมมนาและงานนิทรรศการ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงงาน” โดยมีนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนา กว่า 500 คน  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ  อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  การจัดสัมมนาเพื่อให้สถานประกอบการอุตสาหกรรม  ที่เข้าร่วมโครงการมีการปฏิบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี  ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงโรงงานอุตสาหกรรม  การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปรงใส่ และได้แสดงกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ให้ประชาชน นิสิต  นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจเพื่อตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

           นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรามีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากถึง 2,500 โรงโดยประมาณ จากนิคมอุตสาหกรรม 3 แห่ง จากเขตประกอบการอุตสาหกรรมอีก 2 แห่ง ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ และสิ่งเหล่านี้เนื่องจากว่าการที่มีโรงงานอุสาหกรรมตั้งอยู่  ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในเรื่องของสภาวะแวดล้อม  ในเรื่องของสิ่งที่ดูแลกันในเรื่องของอาจจะเกิดมลพิษหรือไม่อย่างไร  ซึ่งตรงนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม  ก็ได้ดำเนินการเรื่องนี้ผ่านมาทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดำเนินการในเรื่องของธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงใช้หลักธรรมาภิบาล  แต่ว่าบวกในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมเข้าไป ทั้งในเรื่องการมีส่วนร่วม การตรวจสอบความโปร่งใส  การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ก็ได้ประชุมได้ชี้แจงได้เชิญชวนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาร่วมกิจกรรม  ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


ดูข่าวทั้งหมด