อยุธยาฟิตระดมกึ๋น เตรียมซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมนิคมอุตฯ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยาฟิตระดมกึ๋น เตรียมซ้อมแผนรับมือน้ำท่วมนิคมอุตฯ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ระดมกึ๋นฝึกซ้อมแผน อุทกภัย ป้องกันน้ำท่วมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมฯ

           วันที่ 7 ก.ย. 59  นายประยูร  รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยนิคมฯ สหรัตนนคร บนโต๊ะ (Table top Exercise : TTX ) และการฝึกซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional  Exercise : FEX )  ก่อนซ้อมจริง ในวันที่ 16 ก.ย.59 โดยมี น.ส.กฤตยาพร  ทัพภะทัต รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ปฏิบัติการ 2 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตรีเจด็จ  เกตุศักดิ์ ช่วยราชการ กองอำนวยรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ  เจ้าหน้าที่ ปภ. ผู้บริหารการนิคมฯ ทั้ง 3 แห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฝึก 49 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนในครั้งนี้  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

           น.ส.กฤตยาพร  ทัพภะทัต รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ปฏิบัติการ 2 เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้หลายหน่วยงาน ต่างมีความตื่นตัว เมื่อถึงฤดูน้ำหลาก  โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม แต่ละนิคมฯ ต่างได้รับบทเรียนราคาแพงจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้น  เมื่อถึงฤดูฝนจึงได้มีการตื่นตัวหาวิธี  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยปี 2554 อีก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จับมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในนิคมฯขึ้น

           โดยในวันนี้จัดให้มีการซ้อมแผน บนโต๊ะ (Table top Exercise : TTX ) และการฝึกซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional  Exercise : FEX ) ก่อนที่จะซ้อมจริง ในวันที่ 16 ก.ย.59 ณ สถานที่จริงคือ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ในการฝึกซ้อม 6 สถานี คือ 1. การเสริมเขื่อนป้องกันน้ำท่วมรอบนิคมฯ  2.การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่งคราว 3.การรักษาเส้นทางคมนาคมและการจราจร 4.การกู้สารเคมี 5.การซ่อมแซมคันดินป้องกันน้ำท่วมที่ชำรด 6.การบัญชาการเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน และสามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงได้อย่างราบรื่น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2019-12-01 ] อยุธยา อัญเชิญถ้วยพระราชทานวิ่งเพื่อมรดกโลก อยุธยามาราธอน 2019....


- วันที่[2019-10-16 ] รองนายกรัฐมนตรีจุรินทร์ กดปุ่ม KICK OFF ประกันรายได้ชาวนา จ่ายจริง จ่ายแน่ จ่ายแล้วกว่า 9,400 ล้านบาท....


- วันที่[2019-10-13 ] อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9....


ดูข่าวทั้งหมด