สมเด็จพระเทพฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดชูจิตธรรมาราม

แชร์ผ่าน facebook

สมเด็จพระเทพฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดชูจิตธรรมาราม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันที่ 2 พ.ย. 58 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ต.อ.สุทธิ  พวงพิกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  ข้าราชการทุกหมู่เหล่า  เฝ้ารับเสด็จฯ  ณ วัดชูจิตธรรมาราม  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วัดชูจิตธรรมาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากทั่วประเทศ   เข้ามาศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยได้เริ่มเปิดรับพระภิกษุ  สามเณร  เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นักธรรมตรี โท เอก และศึกษาภาษาบาลี ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา มีพระภิกษุ  สามเณร  เข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ จำนวนกว่า 10,000  รูป ซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษา พระภิกษุ  สามเณร  เหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติ  จนเป็นที่รู้จักดีในวงการพระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ และก่อนหน้านี้ในปี 2513 วัดชูจิตธรรมารามได้รับบริจาคที่ดินจากนายฉบับ นางสงวน ชูจิตารมย์  ถวายที่ดิน รวม 185 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลชะแมบ และตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย  แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จากนั้นทรงวางเสาเอก เริ่มก่อสร้างสถานศึกษาก่อนตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ได้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


ดูข่าวทั้งหมด