สมเด็จพระเทพฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดชูจิตธรรมาราม

แชร์ผ่าน facebook

สมเด็จพระเทพฯเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดชูจิตธรรมาราม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันที่ 2 พ.ย. 58 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยมีนายประยูร  รัตนเสนีย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พ.ต.อ.สุทธิ  พวงพิกุล  ผู้บังคับการตำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  ข้าราชการทุกหมู่เหล่า  เฝ้ารับเสด็จฯ  ณ วัดชูจิตธรรมาราม  อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วัดชูจิตธรรมาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย ในมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสถานที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากทั่วประเทศ   เข้ามาศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญาตรี  โดยได้เริ่มเปิดรับพระภิกษุ  สามเณร  เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นักธรรมตรี โท เอก และศึกษาภาษาบาลี ตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา มีพระภิกษุ  สามเณร  เข้ามาศึกษา ณ สถานที่แห่งนี้ จำนวนกว่า 10,000  รูป ซึ่งภายหลังสำเร็จการศึกษา พระภิกษุ  สามเณร  เหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่พระศาสนาและประเทศชาติ  จนเป็นที่รู้จักดีในวงการพระศาสนาทั้งในและต่างประเทศ และก่อนหน้านี้ในปี 2513 วัดชูจิตธรรมารามได้รับบริจาคที่ดินจากนายฉบับ นางสงวน ชูจิตารมย์  ถวายที่ดิน รวม 185 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลชะแมบ และตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย  แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  จากนั้นทรงวางเสาเอก เริ่มก่อสร้างสถานศึกษาก่อนตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนา ได้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงฆ์

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2021-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 255 ปี....


- วันที่[2020-12-29 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


- วันที่[2020-12-13 ] อนุทิน รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” เฉลิมฉลองยูเนสโก....


- วันที่[2020-12-06 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จุดเทียนสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงของแผ่นดิน เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2020-12-05 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ....


- วันที่[2020-12-04 ] พ่อเมืองอยุธยา ถือฤกษ์เบิกชัยประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คณะนางรำร่วมพิธีรำบวงสรวงถวายพระเจ้าอู่ทอง กว่า 1,500 คน เป็นปฐมฤกษ์ก่อนการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี ....


- วันที่[2020-10-26 ] อยุธยา ผช.ผบ.ตร.ปธ.ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง....


- วันที่[2020-10-23 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช....


- วันที่[2020-10-22 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี....


- วันที่[2020-10-13 ] พสกนิกรชาวอยุธยา ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต....


ดูข่าวทั้งหมด