พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

แชร์ผ่าน facebook

พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี

       เวลา 07.39 น. วันที่ 21 ต.ค.63  พระราชธานินทราจารย์ เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายเหล่ากาชาดจังหวัดฯ  ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกรรมการจัดงานฯ หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการจัดงาน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สมเด็จย่า) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        โดยภายในพิธี ประธาน นำข้าราชการ และพสกนิกรชาวพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ถวายพระราชกุศล จากนั้นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายพุ่มดอกไม้สด สักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ หลังจากนั้น ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าเครื่องนมัสการ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์ปลา แข่งขันเปตอง เป็นต้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม ของทุกปี

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า “สังวาลย์” พระราชสมภพ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2443 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยและประเทศชาติ ทั้งด้านการแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข  การศึกษา  อาทิ ทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เป็นหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ที่เดินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน  ทรงจัดตั้งมูลนิธิขาเทียม มูลนิธิถันยรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อใช้เป็นสถานที่ตรวจวินิจฉัยเต้านม ทรงรับเอาโครงการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ทรงจัดตั้งศูนย์บำบัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ที่บ้านผาหมี  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เฉลิมพระเกียรติยกย่องให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก”

 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-10-26 ] อยุธยา ผช.ผบ.ตร.ปธ.ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง....


- วันที่[2020-10-23 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช....


- วันที่[2020-10-22 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี....


- วันที่[2020-10-13 ] พสกนิกรชาวอยุธยา ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต....


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


ดูข่าวทั้งหมด