อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว

อยุธยาเมืองกรุงเก่า องคมนตรี เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 1 ล้านตัว ภายใต้โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 39.5 ล้านตัว ใน 77 จังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศล  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

           วันที่ 14 สิงหาคม 2563  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 1 ล้านตัว เพื่อถวายพระราชกุศลฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นผู้กล่าวรายงาน นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายประมวล  มีแป้น  ประมงจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีในครั้งนี้  โดยความร่วมมือของ กรมประมง ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีภายใต้โครงการ “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 39.5 ล้านตัว ใน 77 จังหวัด เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ท่าชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสนพระทัยในเรื่องสัตว์น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของประมง ทรงสนพระทัย ทั้งพันธุ์ปลาและพันธุ์กุ้ง เนื่องจากเหตุการณ์ช่วงนั้นกุ้งก้ามกรามได้หมดไปจากแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ประชาชนไม่สามารถจับกุ้งจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ และอาจส่งผลให้กุ้งก้ามกรามหายไปจากประเทศไทย ช่วงนั้นขาดแคลนสัตว์น้ำหลายๆชนิดที่เริ่มจะสูญพันธุ์ เมื่อก่อนกุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเล เมื่อแม่น้ำไทยเราอุดมสมบูรณ์มาก กุ้งจึงปรับตัวให้เข้ากับน้ำจืดและเจริญงอกงามเป็นพันธุ์กุ้งที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งในโลกเราจะไม่ค่อยมีกุ้งแม่น้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ และเป็นอาหารที่สำคัญของชาวไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

        สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โปรดทรงเสวย ท่านทรงเสด็จทางเรือพบกับชาวประมง ทรงถามถึงสาเหตุที่สูญพันธุ์ ชาวประมงจึงกราบบังคมทูลว่า กุ้งก้ามกรามเป็นสัตว์ 2 น้ำ ตัวเต็มวัยแล้วจะมาอาศัยอยู่ในน้ำจืด แต่ยังต้องไปไข่อยู่ในน้ำกร่อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเค็มสูง ลูกที่ฟักออกมาต้องอยู่ในน้ำกร่อย มิเช่นนั้นจะตาย ช่วงนั้นกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยาสูญพันธุ์ไปหลายปี พระองค์ทรงรับสั่งให้กรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้นมาแทนที่กุ้งก้ามกรามตอนนั้นได้สำเร็จ ตอนนั้นกรมประมงมุ่งเรื่องของการค้า นำเงินเข้าหลวงเพื่อไปเลี้ยงในฟาร์มต่างๆ โดยไม่ได้คำนึงถึงการปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ กุ้งเลี้ยงตามบ่อ ไม่สามารถเลี้ยงได้โตมากและใช้เวลานาน พระองค์ทรงมีพระดำริว่ากรมประมงควรเอากุ้งที่เพาะพันธุ์ได้ไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติให้ธรรมชาติเลี้ยง เราไม่ต้องเสียเงินในการทำอาหารกุ้ง ซึ่งกุ้งจะใช้เวลาเจริญเติบโตใน 1 ปี

           เพราะฉะนั้นกุ้งที่ชาวประมงจับได้จากแม่น้ำเท่ากับได้กุ้งฟรี และสามารถนำไปขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว หรือใช้เป็นอาชีพเสริมก็ได้ ซึ่งจากเดิมไม่มีกุ้งมานานจนกระทั่งมีกุ้ง ประชาชนทราบว่า สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมาปล่อยในพื้นที่บริเวณนี้ และทรงรับสั่งทางกรมประมงว่าขอให้มาปล่อยอย่างนี้ทุกปี โดยเฉพาะที่ อ.บางไทร ปัจจุบัน กุ้งที่จับได้บริเวณทางเหนือขึ้นไปนครสวรรค์ ชัยนาทลงมาถึงปทุมธานี เป็นกุ้งที่กรมประมงปล่อยทั้งสิ้น ไม่ใช่กุ้งธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง ทำให้เรามีกุ้งก้ามกรามอยู่ในแหล่งน้ำอย่างสมบูรณ์ ในช่วงที่พระองค์ทรงแข็งแรงจะเสด็จมาประทับที่พระตำหนักสิริยาลัยบ่อยๆ เพื่อมาปล่อยพันธุ์กุ้งที่หน้าพระตำหนัก เรียกว่า “กุ้งสมเด็จ”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-10-26 ] อยุธยา ผช.ผบ.ตร.ปธ.ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทง....


- วันที่[2020-10-23 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช....


- วันที่[2020-10-22 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ 120 ปี....


- วันที่[2020-10-13 ] พสกนิกรชาวอยุธยา ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียวทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต....


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


ดูข่าวทั้งหมด