พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี

แชร์ผ่าน facebook

พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรเป็นอย่างมาก พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก

        เวลา 11.00 น. วันที่ 10 ก.ค. 63 นายภานุ แย้มศรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้สบอัคคีภัย โดยมี นางนวลจันทร์ แย้มศรี ประธานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย/ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดฯ  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  นายสันต์ สร้อยแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นายนิพนธ์ ศิริยม อายุ 45 ปี  เพื่อช่วยเหลือผู้สบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีผู้อาศัย จำนวน 2 คน  มูลค่าความเสียหายประมาณ 100,000 บาท  ณ  บริเวณบ้านเลขที่ 42 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของพสกนิกรเป็นอย่างมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ แม้แต่เพียงรายเดียวหรือคนเดียวก็ตาม ในนามประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระราชประสงค์ โดยใช้เงินสำรองจ่ายจากมูลนิธิฯ จัดสิ่งของพระราชทานมอบให้กับ นายนิพนธ์ ศิริยม ผู้ประสบอัคคีภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอแสดงความเสียใจและขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ในนามของประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างหาที่สุดมิได้

          หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดจงกลณี เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและเด็กนักเรียน  โดยมี นางขวัญใจ เบญจขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจงกลนี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก โดยจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาที่ 6 และจัดให้มีการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน และระบบควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


ดูข่าวทั้งหมด