อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา  รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร

อยุธยาเมืองกรุงเก่า ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟู และการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามโครงข่ายต่าง ๆ

          เวลา 10.00 น. วันที่ 20 เมษายน  2563 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา เข้าสู่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามแผนแม่บทการจัดโครงสร้างพื้นฐานระบบคลอง และการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร พ.ศ. 2562-2570 เพื่อบริหารจัดการน้ำ การระบายน้ำ จัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่คลองเปรมประชากร และโครงข่ายที่เชื่อมต่อกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเสีย รวมถึงการฟื้นฟู  การพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางน้ำตามโครงข่ายต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีพื้นที่คลองเปรมประชากรอยู่ในความรับผิดชอบ ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน ความยาว 88 กิโลเมตร โดยจังหวัดฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสองฝั่งคลองทั้งในส่วนของการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามาในคลอง และสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำ  การขุดลอกคลองบางกระสั้น  ที่เชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยบูรณการการทำงานร่วมกับกองทัพภาคที่ 1 โดยกองพลพัฒนาที่ 1 อนุมัติงบประมาณ จำนวน 6.39 ล้านบาท จากงบกลางปี 2563 เพื่อดำเนินการ

           ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้กำชับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดก่อนฤดูฝนที่จะถึงนี้ ในโอกาสนี้ ผมขอชื่นชมการดำเนินการบูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กองทัพบก โดยกองพลพัฒนาที่ 1 ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จากนั้นพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่บริเวณโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ ณ บริเวณตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-05-23 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


- วันที่[2020-04-03 ] อยุธยา น้อมรำลึกย้อนอดีตวันสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ครบรอบ 670 ปี....


- วันที่[2020-03-31 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน....


- วันที่[2020-03-18 ] อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย....


- วันที่[2020-03-12 ] อยุธยา สหรัฐอเมริกา ทุ่มงบหนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมวัดไชยวัฒนารามแหล่งประวัติศาสตร์....


- วันที่[2020-01-17 ] อยุธยา ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหง....


- วันที่[2020-01-04 ] อยุธยา น้อมรำลึกวันฉลองชัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 254 ปี....


- วันที่[2020-01-01 ] อยุธยา ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์สามเณร 299 รูป เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่....


- วันที่[2020-01-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันปราบดาภิเษก....


ดูข่าวทั้งหมด