อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท้องถิ่นไทย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันท้องถิ่นไทย เพื่อน้อมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

       เวลา 08.45 น. วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 ราชการ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าฯ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนันต์  ถ้ำทอง  ท้องถิ่นจังหวัดฯ  ภาคส่วนราชการ ร่วมในพิธีฯ  ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชองค์การให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ขึ้นเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง เป็นต้นแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นมาจนถึงปัจจุบัน โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศต่างเติบโต และมีความเข้มแข็งมาเป็นลำดับ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตรงตามต้องการของประชาชนในทั่วทุกพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นกลไกลในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

     นายภานุ แย้มศรี  อ่านสารจาก พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย ที่ฝากถึงข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2563 โดยถือโอกาสชื่นชม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในฐานะหน่วยงานของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น การให้บริการสาธารณอื่น ๆ ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน เช่น ปัญหาภัยแล้ง ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-15 ] ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ่อเมืองอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”....


- วันที่[2020-08-14 ] อยุธยา องคมนตรี ปธ.ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 1 ล้านตัว....


- วันที่[2020-07-28 ] พ่อเมืองอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี ราสร้างไปด้วยกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา....


- วันที่[2020-07-11 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช....


- วันที่[2020-07-10 ] พ่อเมืองอยุธยา อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลท่าเจ้าสนุก พร้อมตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดจงกลนี....


- วันที่[2020-06-25 ] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานผ้าไตรถวายแด่ สามเณรศีริพล....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวนกว่า 500,000 ตัว....


- วันที่[2020-06-01 ] อยุธยา อนุทิน รองนายกฯ/รมว.สธ เยี่ยมชมโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-05-26 ] อยุธยา น้อมรำลึกประกอบพิธีบวงสรวงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช....


- วันที่[2020-04-20 ] อยุธยา รองประวิตร ตรวจเยี่ยมโครงการขุดลอกดินตะกอนเปิดทางน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสู่คลองเปรมประชากร....


ดูข่าวทั้งหมด