อยุธยา รำลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน “อส.” ครบรอบ 64 ปี

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา รำลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน “อส.” ครบรอบ 64 ปี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานครบรอบ 64 ปี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญของประเทศ มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในประบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

          เวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.พ. 62 นายกองเอกสุจินต์   ไชยชุมศักดิ์  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ประกอบพิธีทักษิณานุประทาน  อุทิศแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ล่วงลับ ถวายภัตตาหารปิ่นโต และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ นายกองโทศุกร์วิบูล  ปิ่นนิกร  ปลัดจังหวัดฯ (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด)  กล่าวรายงานฯ  นายชูชาติ  ศารทประภา  ป้องกันจังหวัดฯ รายงานยอดกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดฯ ณ บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายกองเอกสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 64 เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ  สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม  ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันกองอาสารักษาดินแดน ได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศไปแล้ว

        นายกองโทศุกร์วิบูล  ปิ่นนิกร  ผู้ช่วยผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้สั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อยบังคับการและบริการ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ   จำนวน  17  กองร้อย  รวมทั้งสิ้น  140  นาย  ในรอบปีที่ผ่านมา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด  พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั่วไป ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  ตำรวจ ในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมพัฒนาสิ่งสาธารณะ และสถานที่ราชการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมในการปฏิบัติงาน ของเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปฏิบัติภารกิจเวรยามรักษาสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญของจังหวัด   ร่วมในการถวายความปลอดภัย พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกครั้งที่มีการเสด็จฯ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ อส.กู้ภัย ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก รักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดใกล้เคียง ปฏิบัติภารกิจโครงการ อส.สัมพันธ์ และตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา แม้ภารกิจจะมีมากมาย และได้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่สมาชิกกองอาสา  รักษาดินแดนทุกนาย มิได้ย่อท้อ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง

       ทั้งนี้ ได้มีการฝึกระเบียบแถวและมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในประบรมราชินูปถัมภ์     ให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 3 ราย   รวมเป็นเงิน 7,500 บาท  อีกด้วย 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด