สหกรณ์อยุธยา ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0

แชร์ผ่าน facebook

สหกรณ์อยุธยา ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภาคกลาง หนังสือพิมพ์สยามโพลล์ สถานีโทรทัศน์ ATV อยุธยา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์ยุคไอที 4.0

          เวลา 09.30 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางสาวนลินี  สาระกูล  สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้เล็งเห็นความสำคัญขององค์กรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในการประชุมฯ ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก  คุณสิทธิรักษ์  แสงกล้า  เจ้าของ/บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์สยามโพลล์ คุณสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการบริหาร สถานีโทรทัศน์ ATV จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณปิยะวิทย์  ชำนาญกุล  ผู้แทนศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ภาคกลาง ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเขียนแผนประชาสัมพันธ์  การเลือกสื่อประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการเลือกใช้สื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนฝึกปฏิบัติการทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ฯ บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน เข้าร่วมรับฟังฯ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์  ทักษะในด้านต่างๆ  ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดเป้าหมายได้อย่างแท้จริง  ณ  ห้องประชุม  ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นางสาวนลินี  สาระกูล  สหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  “ในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรต่าง ๆ ต้องมีปรับตัวให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ”

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด