อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0

แชร์ผ่าน facebook

อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดนิทรรศการและกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม จัดแสดงวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

      เวลา 14.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. 61 นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรม  “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  โดยมี ผศ.ดร.รวิน  ระวิงวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คุณกัลยา  สุขสถาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  คุณเผอิญ  ไทยสม  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา  คุณชยาภรณ์  อรุณรัตน์  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ดร.พีรนุช  กัณหดิลก  ผอ.กองนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ  นักเรียน  ร่วมในพิธีฯ  ณ  บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสังคม แต่การจะสร้างความตื่นตัวด้าน วทน. อย่างมีพลังต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับสังคม การได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการสนับสนุนพื้นที่จัดงาน จึงน่าจะเป็นอีกพลังในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้ประชาชน เยาวชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก อันจะนำไปสู่การเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่  “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปในอนาคต”

    สำหรับนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ผู้เข้าชมจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากของเล่นในอดีต พร้อมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาตามหมวดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น แรงและการเคลื่อนที่ เสียง และความเฉื่อย ที่มีอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทยชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น กำหมุนวงกลม จักจั่นเสียงใส และคอปเตอร์ไม้ไผ่  เป็นต้น  ตลอดจนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนุกไปกับการประดิษฐ์ของเล่นทำมือด้วยตนเองอีกด้วย

        คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า  “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย การนำนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” มาจัดแสดงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม โดยศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค พร้อมเปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้า เพื่อต่อยอดจินตนาการความรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

      ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนวลระหง พื้นผา มือถือ    083 609 9469

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-02-08 ] อยุธยา รำลึกวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน “อส.” ครบรอบ 64 ปี....


- วันที่[2019-02-07 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มพื้นที่นครหลวงรถบรรทุก ปล่อยควันดำพบสั่งปรับทันที....


- วันที่[2019-01-22 ] ตร.จร.สภ.พระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติเข้มรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตำรวจภูธร ภาค 1....


- วันที่[2019-01-15 ] ปชส.อย.บูรณาการร่วมกับเครือข่าย จัดสภากาแฟอย่างไม่เป็นทางการสุดคลาสสิค....


- วันที่[2018-12-30 ] สหกรณ์อยุธยา ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0....


- วันที่[2018-06-27 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนออเจ้ามาช้อปให้มันส์ ลดสะเทือนทั้งเมืองกรุงเก่าสุดยิ่งใหญ่....


- วันที่[2018-06-21 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ หนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน “วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”....


- วันที่[2018-06-08 ] อดีตรองพ่อเมืองอยุธยา นำเอกสารร้องสคบ. ศูนย์ดำรงธรรม คุ้มครองสิทธิ์สมาชิกสนามกอล์ฟ....


- วันที่[2018-06-01 ] อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2018-05-18 ] ปธ.มูลนิธิเซียงเต๊กตึ้งแจงศาลฎีกายืนไม่รื้อสุสานวัดพนัญเชิงฯ เมืองกรุงเก่า....


ดูข่าวทั้งหมด