อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0

แชร์ผ่าน facebook

อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ร่วมกับศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดนิทรรศการและกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม จัดแสดงวันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

      เวลา 14.00 น. วันที่ 1 มิ.ย. 61 นายคมสัน เจริญอาจ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและกิจกรรม  “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ชวนค้นหาวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทย  โดยมี ผศ.ดร.รวิน  ระวิงวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  คุณกัลยา  สุขสถาพร  ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  คุณเผอิญ  ไทยสม  นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา  คุณชยาภรณ์  อรุณรัตน์  ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา  ดร.พีรนุช  กัณหดิลก  ผอ.กองนิทรรศการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ผู้บริหารโรงเรียน  คณาจารย์  แขกผู้มีเกียรติ  นักเรียน  ร่วมในพิธีฯ  ณ  บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

  ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับสังคม แต่การจะสร้างความตื่นตัวด้าน วทน. อย่างมีพลังต้องอาศัยหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้กับสังคม การได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในการสนับสนุนพื้นที่จัดงาน จึงน่าจะเป็นอีกพลังในการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ให้ประชาชน เยาวชนที่มีความหลากหลายจำนวนมาก อันจะนำไปสู่การเตรียมคนไทยให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่  “ประเทศไทย 4.0” ต่อไปในอนาคต”

    สำหรับนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ผู้เข้าชมจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จากของเล่นในอดีต พร้อมได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทยประเภทต่างๆ โดยแบ่งเนื้อหาตามหมวดหลักการทางวิทยาศาสตร์ เช่น แรงและการเคลื่อนที่ เสียง และความเฉื่อย ที่มีอยู่ในของเล่นภูมิปัญญาไทยชนิดต่าง ๆ อาทิเช่น กำหมุนวงกลม จักจั่นเสียงใส และคอปเตอร์ไม้ไผ่  เป็นต้น  ตลอดจนได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนุกไปกับการประดิษฐ์ของเล่นทำมือด้วยตนเองอีกด้วย

        คุณกัลยา สุขสถาพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค กล่าวว่า  “จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนครแห่งประวัติศาสตร์ ที่มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย การนำนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” มาจัดแสดงที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไปในสังคม โดยศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค พร้อมเปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้า เพื่อต่อยอดจินตนาการความรู้ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย

      ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรม “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2561 บริเวณชั้น 2 IT PARK ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณนวลระหง พื้นผา มือถือ    083 609 9469

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด