สสอ.อยุธยา ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

แชร์ผ่าน facebook

สสอ.อยุธยา  ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

เมืองกรุงเก่า เทศบาลนคร เทศบาลเมืองอโยธยา สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา จับมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จัดอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. เพื่อดูแลด้านสุขภาพพลานามัยประชาชนในพื้นที่เบื้องต้น

      เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เม.ย. 61 นายอุดม ขำมี  สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด “อบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. ได้นำความรู้ประสบการณ์ไปดูแลสุขภาพประชาชนในเบื้องต้นทันต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง โดยมี นายวิทวัส  อ้นบางเขน  ผู้รับผิดชอบการสุขภาพภาคประชาชน  กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจาก นางจุฬาภรณ์  แก่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นางสาวสัมฤทธิ์  ต่อสติ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยากรบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างการดูแลด้านสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จนท.สาธารณสุข  ประธาน อสม. และอสม. จำนวน 21 ตำบล  ตำบลละ 12 คน  กว่า 250 คน  เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 1 พ.ค. 61  ณ  หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

         นายอุดม  ขำมี  กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชากรประเทศไทย  ที่เกิดจากการอุปนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนไป  การประกอบอาชีพที่เร่งรีบและการออกกำลังกาย ซึ่งส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของคนไทย ทำให้ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ  จึงได้มีแนวคิดการฝึกอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง  ตระหนึกถึงสภาพปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะ กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มประถมวัย  กลุ่มวัยทำงาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ  อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปปฏิบัติช่วยเหลือสังคม และให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด