สสอ.อยุธยา ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

แชร์ผ่าน facebook

สสอ.อยุธยา  ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพ อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย

เมืองกรุงเก่า เทศบาลนคร เทศบาลเมืองอโยธยา สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา จับมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จัดอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย” เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. เพื่อดูแลด้านสุขภาพพลานามัยประชาชนในพื้นที่เบื้องต้น

      เวลา 09.00 น. วันที่ 30 เม.ย. 61 นายอุดม ขำมี  สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิด “อบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ อสม. ได้นำความรู้ประสบการณ์ไปดูแลสุขภาพประชาชนในเบื้องต้นทันต่อสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง โดยมี นายวิทวัส  อ้นบางเขน  ผู้รับผิดชอบการสุขภาพภาคประชาชน  กล่าวรายงานฯ และได้รับเกียรติจาก นางจุฬาภรณ์  แก่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นางสาวสัมฤทธิ์  ต่อสติ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  วิทยากรบรรยายพิเศษ การเสริมสร้างการดูแลด้านสุขภาพในเบื้องต้น ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จนท.สาธารณสุข  ประธาน อสม. และอสม. จำนวน 21 ตำบล  ตำบลละ 12 คน  กว่า 250 คน  เข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ  ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 61 ถึง 1 พ.ค. 61  ณ  หอประชุมอำเภอพระนครศรีอยุธยา

         นายอุดม  ขำมี  กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพของประชากรประเทศไทย  ที่เกิดจากการอุปนิสัยการบริโภคที่เปลี่ยนไป  การประกอบอาชีพที่เร่งรีบและการออกกำลังกาย ซึ่งส่งผลกับสุขภาพโดยรวมของคนไทย ทำให้ปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ  จึงได้มีแนวคิดการฝึกอบรม อสม. นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นแบบอย่างและถ่ายทอดให้กับประชาชนได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง พัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง  ตระหนึกถึงสภาพปัญหาการดำรงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะ กลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มประถมวัย  กลุ่มวัยทำงาน  กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้พิการ  อย่างไรก็ตาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการอบรมได้นำความรู้ความสามารถประสบการณ์ไปปฏิบัติช่วยเหลือสังคม และให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2018-07-18 ] กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเวทีระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองอยุธยา....


- วันที่[2018-07-12 ] นอภ.อยุธยา ประกาศแจกหมูป่า แสดงความยินดีกับทีมหมูป่าอะคาเดมี 13 ชีวิตออกจากถ้ำสู่อ้อมกอดครอบครัว....


- วันที่[2018-07-12 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบตลิ่งทรุดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชน....


- วันที่[2018-07-12 ] สหกรณ์อยุธยา ติวเข้มเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ยุค 4.0....


- วันที่[2018-06-27 ] ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชวนออเจ้ามาช้อปให้มันส์ ลดสะเทือนทั้งเมืองกรุงเก่าสุดยิ่งใหญ่....


- วันที่[2018-06-21 ] กลุ่มบริษัทกัลฟ์ หนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน “วันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ”....


- วันที่[2018-06-08 ] อดีตรองพ่อเมืองอยุธยา นำเอกสารร้องสคบ. ศูนย์ดำรงธรรม คุ้มครองสิทธิ์สมาชิกสนามกอล์ฟ....


- วันที่[2018-06-01 ] อพวช. กระตุ้นภูมิปัญญาไทยจัดนิทรรศการ “เล่น...เรียน...รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย” ก้าวสู่ยุค 4.0....


- วันที่[2018-05-18 ] ปธ.มูลนิธิเซียงเต๊กตึ้งแจงศาลฎีกายืนไม่รื้อสุสานวัดพนัญเชิงฯ เมืองกรุงเก่า....


- วันที่[2018-05-04 ] สสอ.อยุธยา เอกซเรย์ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางไม่ได้มาตรฐาน....


ดูข่าวทั้งหมด