“อัศวิน” ติวเข้มยกระดับผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่5

แชร์ผ่าน facebook

“อัศวิน”  ติวเข้มยกระดับผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร) รุ่นที่5

กรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ติวเข้ม “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)” รุ่นที่ 5 สร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาเมืองและมหานครที่เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเมืองและมหานคร เพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ และกำหนดวิถีทางมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 พ.ย.60  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร)”  รุ่นที่ 5 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1.บูรณาการศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 4.0  2.สารสนเทศเพื่อผู้สูงอายุ ยุค 4.0  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร 2575 การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย Social Media “Unforgettable BKK” 4.นวัตกรรมลดปริมาณขยะ “Innovation on waste minimization” และ 5.Smart Education Education 4.0 : STEM, STEAM & STS Approach “บึงกุ่ม โมเดล”  อีกทั้งยังมีการจัดทำรายงานรุ่น ในหัวข้อ “กรุงเทพฯ มุ่งสู่มหานคร 4.0 Towards Bangkok 4.0 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 116 คน  ซึ่งเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 23 มิ.ย. – 16 พ.ย. 60  ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

   พล.ต.อ.อัศวินฯ กล่าวว่า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 5) เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์กร ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในภาพรวมของการพัฒนามหานคร ทั้งบริบทและประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การพัฒนากรุงเทพมหานคร ด้านต่างๆ และร่วมมือในการบูรณาการ  การพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน”  ซึ่งนับเป็นเวลากว่า 5 เดือน ที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ได้เข้าร่วมรับการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายสาขา  อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถสร้างความเชื่อมโยงในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ สามารถพัฒนาและสร้างเครือข่ายการพัฒนามหานคร อย่างเป็นระบบและยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์  ที่ได้รับไปประยุกต์เพื่อปรับใช้ในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 5)  มีผู้เข้าอมรมทั้งหมด 116 ท่าน  อาทิเช่น  นางวาสนา ขวัญเมือง  ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำกรุงเทพมหานคร  นายสุชัยพงษ์ เพียรชอบ  ประธานที่ปรึกษาบริหาร สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ  จเรตำรวจ นางสาวลักษณีรายา  คณานุรักษ์  ประธานบริหาร บริษัท แอร์อินเตอร์ทรานสปอร์ต  จำกัด นายสุภกร  วีรสุวิภากร ผู้อำนวยการตลาดนัด กรุงเทพมหานคร  เป็นต้น  แนวทางการอบรม “มหานคร 5 ก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน” เป็นการพัฒนาเมืองและมหานครอย่างยั่งยืน  ด้วยการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองและการต่อสู้ความไม่เท่าเทียม  ด้วยการจัดสรรการบริการพื้นฐานที่มีมาตรฐาน  สำหรับประชาชนทุกคน อย่างพอเพียง เสมอภาค และวิเคราะห์ 5 ประเด็น การเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพมหานคร ที่กำลังก้าวสู้วิถีชีวิตเมืองมิติใหม่ในอนาคต  ได้แก่ จำนวนประชากรลดลงเนื่องจากเด็กเกิดน้อยลง  ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564  ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมในการให้บริการพื้นฐานที่จำเป็น  โดยเฉพาะการศึกษาและการบริการสาธารณสุข  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลก  มีภัยพิบัติและภัยก่อการร้ายรุนแรงบ่อยครั้ง  โดยเฉพาะในเมืองและมหานคร มหานคร 5 จะร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการพัฒนาเมืองและมหานครที่เหมาะสม  ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเมืองและมหานคร เพิ่มพูนสมรรถนะ ศักยภาพ และกำหนดวิถีทางมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งตอนนี้ผู้ที่เข้าอบรมทั้งหมดได้อมรมหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ก็ขอให้นำความรู้ที่ได้มานำไปพัฒนาประเทศชาติให้เจริญต่อไปในอนาคต

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด