จัดหางานอยุธยา จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าระบบตามนโยบายรัฐบาล

แชร์ผ่าน facebook

จัดหางานอยุธยา จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวเข้าระบบตามนโยบายรัฐบาล

    จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ยังคงไว้ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หลัก “คนคือศูนย์กลางของการพัฒนา” ทำให้ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้าน จนทำให้ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ปัญหาเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ทำให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมาก

    การศึกษาข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว พบว่าแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มาจากพม่า รองลงมา ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกัมพูชา การหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เป็นผลมาจากความแตกต่างของสภาพเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่ส่วนใหญ่ประสบกับภาวะยากจน ไม่มีงานทำและขาดรายได้ ประกอบกับ ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้มีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งมีทั้งแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาหางานทำและเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรแฝงหรือแรงงานต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพจำนวนมาก

         นางชโลบล ขจรผดุงกิตติ จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปีที่ผ่านมา สำนักงานจัดหางานจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ ศูนย์ one stop service  คือ แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง ได้มีการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ใช้ระยะเวลาจดทะเบียน 3-4 เดือนตั้งแต่ เดือน 1 เมษายน 2559 จนถึง 29 กรกฎาคม 2559 พบว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา มาจดทะเบียนที่ ศูนย์ one stop service ทั้งหมดกว่า 11,000 ราย  นอกจากนั้น การที่เราพยายามผ่อนผันนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง  สามารถควบคุมได้ ก็จะมีแรงงานที่อยู่อย่างผิดกฎหมาย  เราพยายามตรวจสอบและจับกุม ซึ่งเป็นนโยบายในการตรวจสอบและจับกุมของรัฐบาล จะพยายามตรวจสอบทุกๆ สถานประกอบการ นอกจากแรงงานสหประชาชาติแล้ว ในเรื่องของการทำงาน ที่ไม่มีใบอนุญาต หรือ ผิดเงื่อนไข  ก็คือ ผิดนายจ้าง จะไม่สามารถทำงานได้  รวมถึง เรายังมีนโยบายในการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทยทำงาน เช่น หาบเร่ ขายของ หรือขายของตามตลาด ถือว่าไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะแรงงานดังกล่าวจะต้องทำงานตามใบอนุญาตตามสาขาอาชีพ หรือประกอบอาชีพตามที่ระบุไว้ในใบอนุญาต พร้อมกันนี้ ต้องระบุตามสถานที่นายจ้างในใบอนุญาตด้วยเช่นกัน

         ส่วนแรงงานต่างด้าว นายจ้าง หรือสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู  อาจจะขอความร่วมมือให้ช่วยเร่งดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติที่ประเทศต้นทางด้วย เพื่อให้แรงงานดังกล่าวอยู่อย่างถูกกฎหมาย และสามารถเดินทางหรือกลับประเทศของตนเองได้ อย่างไรก็ตาม ถึงวันนี้แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว  แต่ผู้ประกอบการหรือนายจ้างก็ต้องให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายอย่างแท้จริง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด