รองอธิบดี สส.ติวเข้มหลักสูตร ประเทศไทยไร้ขยะ

แชร์ผ่าน facebook

รองอธิบดี  สส.ติวเข้มหลักสูตร ประเทศไทยไร้ขยะ

สถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติวเข้มหลักสูตร ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่  “ประเทศไทยไร้ขยะ”

           เวลา 10.00 น.วันที่ 21 ธ.ค.59  นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่  “ประเทศไทยไร้ขยะ” โดยมี น.ส.อรศัย  อินทรพาณิชย์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  กล่าวรายงานฯ  นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายการจัดการขยะชุมชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายวรพล จันทร์งาม ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จ.นครปฐม น.ส.มาลี  ศรีรัตนธรรม  ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  บุคลากรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ทั่วประเทศ  กว่า 300 คน เข้าอบรมหลักสูตรศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติ  ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.59  ณ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  เล็งเห็นถึงความสำคัญปัจจุบันขยะในประเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ตามการขยายตัวของชุมชนและประชากร ซึ่งพบว่าอัตราการผลิตขยะต่อคนต่อวัน ปี 2551 อยู่ที่ 1.03 กก./คน/วัน ปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 1.05 กก./คน/วัน  นอกจากนี้ขยะเพิ่มจากปี 2556 ประมาณ 26.77 ล้านตัน  เพิ่มจากปีที่ผ่านมาถึง 2 ล้านตัน  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลได้เพียง 7.2 ล้านตัน หรือร้อยละ 27  กำจัดแบบไม่ถูกต้อง 6.9 ล้านตัน หรือร้อยละ 26 ขยะที่ตกค้างไม่ได้เก็บในพื้นที่ 7.6 ล้านตัน หรือร้อยละ 28 ขยะที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ 5.1 ล้านตัน หรือร้อยละ 19 ปัญหาด้านการจัดการขยะดังกล่าว

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการผลักดันให้ การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ  ได้จัดทำแผนที่นำทาง RoadMap ทำงานในทิศทางเดียวกัน ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม  1.การกำจัดขยะมูลฝอยสะสมในสถานที่กำจัดขยะพื้นที่วิกฤติ 2.ให้มีรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับขยะที่เข้ามาใหม่โดยเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและแปรรูปพลังงานจากขยะ  3.จัดเป็นมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  4.การสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน  ดังนั้นจึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร ทิศทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยมุ่งสู่  “ประเทศไทยไร้ขยะ” เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสามารถนำวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-04-09 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์ รพ.เสนา ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19....


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


ดูข่าวทั้งหมด