ธ.ก.ส.อยุธยา ระดม 14 สาขา Kick off จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา เกือบ 300 ล้านบาท

แชร์ผ่าน facebook

ธ.ก.ส.อยุธยา ระดม 14 สาขา   Kick off  จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา  เกือบ 300 ล้านบาท

ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา ระดม 14 สาขา   Kick off  จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา เกือบ 300 ล้านบาท สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

           เวลา 09.00 น. วันที่ 12 ต.ค.59  ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดตัวโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 (Kick off) เบื้องต้น   มีลูกค้าและเกษตรกรขอรับการสนับสนุนกว่า 1,800 ราย โดยมีนายสุรพล  อยู่เจริญ  ผู้อำนวยการ  ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย  ณ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           นายสุรพล อยู่เจริญ  ผู้อำนวยการ เปิดเผยว่า  ธ.ก.ส.พระนครศรีอยุธยา และอีก 14 สาขา  เริ่มจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 โดยเริ่มจ่ายวันนี้ จำนวน 4,987 ราย เป็นเงิน 48 ล้านบาท จากฐานข้อมูลผู้ที่ทำนาทั้งหมด 26,460 ราย เป็นเงิน 260 ล้านบาท  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งจะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกข้าว ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

           นายสุรพล อยู่เจริญ  กล่าวอีกว่า   การจ่ายเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 (Kick off) เบื้องต้น ได้ผ่านการประชาคมระดับหมู่บ้าน และผ่านคณะกรรมการบริหารระดับอำเภอ ส่วนที่เหลือคาดว่าจะจ่ายเงินให้ชาวนาได้ครบถ้วนทุกรายภายในปลายเดือนตุลาคมนี้

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (อบต.)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดครัวเป็นสุขประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ในเขตพื้นที่....


- วันที่[2020-06-10 ] พมจ.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-04 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง คลายทุกข์แบ่งปันน้ำใจช่วยชาวบ้านเดือดร้อนศาลาที่พักผู้โดยสาร วอนหน่วยงานภาครัฐแก้ไขด่วน....


- วันที่[2020-05-29 ] อยุธยา แคนนอน มอบตู้แบ่งปันสุข ดูแลกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 2 อำเภอ ให้กับชุมชน 5 ตู้สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-21 ] อยุธยา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุ....


- วันที่[2020-05-14 ] ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา ผู้ใจบุญร่วมแบ่งปันเติมอาหาร “ตู้ปันสุข” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับช่วงวิกฤตสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-13 ] พ่อเมืองอยุธยา จัดตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-12 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน วอนคนอยุธยาไม่ทิ้งกัน....


- วันที่[2020-04-30 ] พ่อเมืองอยุธยา สั่งตรวจสอบเข้มรถรับส่งพนักงานตามโรงงานต่างๆ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด