อยุธยา เตรียมรับมือน้ำท่วม ติดตั้งบังเกอร์ด้านหน้าวัดไชยวัฒนาราม

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา เตรียมรับมือน้ำท่วม  ติดตั้งบังเกอร์ด้านหน้าวัดไชยวัฒนาราม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เร่งพร่องน้ำเข้านากักเก็บไว้ในพื้นที่นาที่เก็บเกี่ยวแล้วกว่า 7 แสนไร่   พร้อมเริ่มเปิดประตูระบายน้ำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

           วันที่ 23 ก.ย. 59  นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า  ช่วงนี้ได้เริ่มปฏิบัติการปล่อยน้ำเข้านา  รวมถึง ทุ่งบางบาล  และทุ่งผักไห่   ซึ่งเป็นพื้นที่นาที่เกี่ยวแล้ว กว่า 7 แสนไร่  สามารถรองรับน้ำได้จำนวนมาก โดยเฉพาะทุ่งบางบาล มีพื้นที่ 1 แสนไร่  รองรับน้ำได้ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงช่วยบรรเทาเรื่องของน้ำที่มีปริมาณมากได้  พร้อมกันนี้ ยังได้เก็บน้ำไว้ใช้ในยามเกิดภาวะแล้ง  ที่สำคัญเมื่อปล่อยน้ำเข้านาแล้ว ทำให้ลดจำนวนวัชพืชและศัตรูพืชของข้าวได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตาม ขอฝากแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา   ริมแม่น้ำน้อย  คลองบางหลวง  คลองบางบาล ยกสิ่งของขึ้นในที่สูงให้เหนือจากระดับน้ำปัจจุบัน ประมาณ 50- 70 เซนติเมตร  และระวังโรคที่จะมากับน้ำด้วย

           “มีพื้นที่ของทุ่งผักไห่เล็กน้อย แต่น้ำที่มาในขณะนี้  ยังไม่มีผลกระทบต่อนาข้าว  เนื่องจากนาข้าวเหล่านี้อยู่ในเขตคันกั้นน้ำ และอยู่ในเขตระบบชลประทาน มีระบบป้องกันน้ำท่วมอย่างดี  พืชพันธุ์ที่จะมีผลกระทบคือ กล้วยหรือพืชผักที่อยู่ริมน้ำ ถ้าน้ำขึ้นอาจจะได้รับผลกระทบ ล่าสุด กรมชลประทานได้มีหนังสือ แจ้งจะปล่อยน้ำอยู่ในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตร ต่อวินาที ประมาณ 5 วัน”

           ด้าน สำนักศิลปากรที่ 3    เร่งยกบังเกอร์ป้องกันน้ำทะลักเข้าเขตวัดไชยวัฒนาราม  โดยส่งเจ้าหน้าที่ กว่า 30 คน   ติดตั้งบังเกอร์ที่มีความสูงกว่า 2  เมตร  ตลอดแนวด้านหน้าวัดไชยวัฒนาราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา  ระยะทางยาว 165 เมตร เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง  หลังน้ำในเขตภาพเหนือไหลลงมาในแม่น้ำเจ้าพระยา  อีกทั้ง ยังมีฝนตกลงมาเพิ่มอีก  จึงเป็นสาเหตุทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงขึ้น ขณะที่ หลายพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับน้ำล้นตลิ่ง  ดังนั้น สำนักศิลปากรที่ 3   จึงเตรียมรับมืออย่างเต็มที่  เกรงน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไหลเอ่อเข้าท่วมโบราณสถาน พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (อบต.)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดครัวเป็นสุขประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ในเขตพื้นที่....


- วันที่[2020-06-10 ] พมจ.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-04 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง คลายทุกข์แบ่งปันน้ำใจช่วยชาวบ้านเดือดร้อนศาลาที่พักผู้โดยสาร วอนหน่วยงานภาครัฐแก้ไขด่วน....


- วันที่[2020-05-29 ] อยุธยา แคนนอน มอบตู้แบ่งปันสุข ดูแลกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 2 อำเภอ ให้กับชุมชน 5 ตู้สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-21 ] อยุธยา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุ....


- วันที่[2020-05-14 ] ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา ผู้ใจบุญร่วมแบ่งปันเติมอาหาร “ตู้ปันสุข” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับช่วงวิกฤตสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-13 ] พ่อเมืองอยุธยา จัดตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-12 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน วอนคนอยุธยาไม่ทิ้งกัน....


- วันที่[2020-04-30 ] พ่อเมืองอยุธยา สั่งตรวจสอบเข้มรถรับส่งพนักงานตามโรงงานต่างๆ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด