ขนส่งอยุธยา ติวเข้มทักษะปลุกจิตสำนึกโชเฟอร์เสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รุ่นที่ 1

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา ติวเข้มทักษะปลุกจิตสำนึกโชเฟอร์เสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลุ่มวิชาการขนส่ง บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้มากขึ้น

          เวลา 09.00 น. วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 นายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลนักเรียน ให้ปลอดภัย ด้วยความรอบคอบและไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยรับเกียรติจากท่านนาวาอากาศเอกสุวรรณ ภู่เต็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เป็นวิทยากร ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานระดับการจัดการความปลอดภัยการบิน และเป็นผู้เขียนหนังสือ “ทักษะคิด ฝ่าวิกฤตอุบัติเหตุทางถนน”  ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน  ณ ห้องสุวรรณภูมิ  โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นายไซฟอน อับดุลสมัด  กล่าวว่า  ในปัจจุบันมีผู้นำรถยนต์ส่วนบุคล มาใช้ในการรับส่งนักเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ปรากฏว่ากลับมีข่าวสารทางสื่อต่างๆ กรณีมีนักเรียนประสบเหตุที่ไม่คาดคิดอยู่บ่อยครั้ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดกรมการขนส่งทางบก จึงควรกำกับ ดูแล และควบคุมการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับส่งนักเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองให้มากขึ้น รวมทั้งในปัจจุบันโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง ได้จัดรถให้บริการรับส่งนักเรียนของตน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาศึกษาเล่าเรียนด้วย ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการขับรถอย่างปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลนักเรียน ให้ปลอดภัย ด้วยความรอบคอบและไม่เกิดอุบัติเหตุทางถนน  ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้ในการรับส่งนักเรียน โดยเปิดให้มายื่นตรวจสภาพรถ และขออนุญาตใช้รถในการรับส่งนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก ในวันทำการปกติได้ทุกวัน

          นายไซฟอน อับดุลสมัด  กล่าวอีกว่า  สำหรับการจัดอบรมความรู้ให้กับผู้ขับรถรับส่งนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่อง  ตามมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประกอบด้วย การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน เพื่อรับทราบมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียน  โดยดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เปิดให้มีการตรวจสภาพรถ และยื่นคำขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการรับส่งนักเรียน เป็นกรณีพิเศษในวันหยุดราชการ ดำเนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีผู้มาดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 318 ราย โดยได้ประสานทีมบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาให้บริการตรวจโรคผู้ขับรถรับส่งนักเรียนด้วย ผลปรากฎว่าผู้ขับรถรับส่งนักเรียน จำนวน 318 ราย ไม่พบมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-08-05 ] สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยุธยา นำพสกนิกร 5 อำเภอเกือบ 300 คน ล่องเรือฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา....


- วันที่[2020-07-31 ] อยุธยา ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก....


- วันที่[2020-07-16 ] เจ้าท่าอยุธยา เร่งจัดระเบียบเรือลำเลียงกว่า 1 พันลำ ให้จอดตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-07-14 ] ขนส่งอยุธยา ติวเข้มทักษะปลุกจิตสำนึกโชเฟอร์เสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รุ่นที่ 1....


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (อบต.)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดครัวเป็นสุขประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ในเขตพื้นที่....


- วันที่[2020-06-10 ] พมจ.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-04 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง คลายทุกข์แบ่งปันน้ำใจช่วยชาวบ้านเดือดร้อนศาลาที่พักผู้โดยสาร วอนหน่วยงานภาครัฐแก้ไขด่วน....


- วันที่[2020-05-29 ] อยุธยา แคนนอน มอบตู้แบ่งปันสุข ดูแลกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 2 อำเภอ ให้กับชุมชน 5 ตู้สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-21 ] อยุธยา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุ....


ดูข่าวทั้งหมด