อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน

สำนักงน ปป...กระทรวางยุติธรรม  ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน หลังตรวจพบใช้ประโยชน์ไม่ได้ เพราะมีสารปนเปื้อน ประเภทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มโละหนักเกินมาตรฐาน มีเชื้อรา พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกัญชาของกลางที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง

       เวลา 10.30น.  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563  นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ปปส) เป็นประธานในพิธีเผาทำลายกัญชาของกลางที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ได้ โดยมี พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พ.ต.ท.ไพศิษฏ์  สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.มงคล วรุณโณ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด  พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวัชระ  กระแสร์ฉัตร์  นายอำเภอบางปะอิน  พ.ต.อ.หญิง สุนันท์ ฟูปลื้ม นักวิทยาศาสตร์(สบ 4) สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ นายดิสพล ยิ้มขลิบ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และผู้แทนจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมศุลกากรและสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเผาทำลายกัญชาของกลางน้ำหนัก จำนวนรวม 13 ตัน  ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

       นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า กัญชาที่นำมาเผาในครั้งนี้ เป็นกัญชาของกลางน้ำหนักรวม 13 ตัน ที่สำนักงาน ป.ป.ส. ขออนุญาตครอบครอง ซึ่งได้มีการตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ประกอบกับไม่มีผู้ขอไปทำการศึกษาวิจัย เนื่องจากมีสารปนเปื้อนทั้งเคมีกำจัดศัตรูพืช และโลหะหนักเกินค่ามาตรฐาน อีกทั้งยังมีเชื้อรา โดยการเผาทำลายนี้เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งก่อนหน้าที่ได้เผาทำลายไป เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 น้ำหนักจำนวน 10 ตัน รวมทั้งสิ้นที่เผาทำลายทั้งหมดน้ำหนักจำนวน 23 ตัน

       นายนิยม  เติมศรีสุข  เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อ ผลจากการตรวจพิสูจน์ยืนยันได้ว่ากัญชาที่จับยึดได้ไม่ว่าจะห่อหุ้มด้วยแผ่นฟอยล์ใดๆ เช่นม่วง แดง ทอง เงิน หรือห่อด้วยแผ่นพลาสติกทั้งที่มีด้ายแดงหรือไม่มี ล้วนลักลอบนำเช้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านต้นภาคด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมดพบมีสารปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช หรือโลหะหนักมากเกินกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยทั้งสิ้น จึงเท่ากับผู้ใช้ผู้เสพกัญชาดังกล่าว  ได้นำสารเคมีเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกาย และจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวอย่างหลีกเสี่ยงไม่ได้  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้/ผู้เสพได้แสดงตัวเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา

        เลขาธิการ ป.ป.ส. ทิ้งท้าย การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มีนโยบายผ่อนปรนให้ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยท่านั้น  โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าขอใช้ประโยชน์จากกัญชาที่จับยึดได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการสนับสนุนให้แก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และกาศึกษาวิจัย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีความต้องการจะดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับกัญขา ขอให้ติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 1556 และ สายด่วน สำนักงาน ป.ป.ส. 1386

        อย่างไรก็ตามกัญชา  ยังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการเสพ ครอบครอง หรือจำหน่ายกัญชา ที่ไม่ได้รับอนุญาต สามารถให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (อบต.)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดครัวเป็นสุขประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ในเขตพื้นที่....


- วันที่[2020-06-10 ] พมจ.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-04 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง คลายทุกข์แบ่งปันน้ำใจช่วยชาวบ้านเดือดร้อนศาลาที่พักผู้โดยสาร วอนหน่วยงานภาครัฐแก้ไขด่วน....


- วันที่[2020-05-29 ] อยุธยา แคนนอน มอบตู้แบ่งปันสุข ดูแลกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 2 อำเภอ ให้กับชุมชน 5 ตู้สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-21 ] อยุธยา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุ....


- วันที่[2020-05-14 ] ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา ผู้ใจบุญร่วมแบ่งปันเติมอาหาร “ตู้ปันสุข” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับช่วงวิกฤตสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-13 ] พ่อเมืองอยุธยา จัดตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-12 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน วอนคนอยุธยาไม่ทิ้งกัน....


- วันที่[2020-04-30 ] พ่อเมืองอยุธยา สั่งตรวจสอบเข้มรถรับส่งพนักงานตามโรงงานต่างๆ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด