อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด  ทุกภาคส่วน 16 อำเภอ ร่วมรับบริจาคสิ่งของ  เพื่อจัดเตรียมเป็นรางวัลในงาน  “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก”

         เวลา 08.30 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์  แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  ปลัดจังหวัดฯ  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ   ร่วมรับบริจาคสิ่งของ รวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อจัดเตรียมเป็นรางวัลในงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” สำหรับการจัดงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประจำปี 2563”  มีทั้ง 16 อำเภอ  รวมถึงทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมบริจาคสิ่งของให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ฯ เป็นจำนวนมาก   ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          นางนวลจันทร์ แย้มศรี กล่าวว่า  รายได้ทั้งหมดจากการออกร้านมัจฉากาชาด จะนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เดือดร้อน หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ ในแต่ละพื้นที่โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหน่วยงานของสภากาชาดไทย ที่ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย 5 ด้าน อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาและขยายบริการโลหิต รวมทั้งการรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ การรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ การช่วยเหลือผู้ประสบสาธรณภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน การพัฒนาระบบอาสาสมัคร และการพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก เพื่อการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


- วันที่[2020-06-10 ] อยุธยา นายอำเภอวังน้อย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น (อบต.)กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เปิดครัวเป็นสุขประกอบอาหารเลี้ยงประชาชน ในเขตพื้นที่....


- วันที่[2020-06-10 ] พมจ.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19....


- วันที่[2020-06-04 ] อยุธยา อดีตกำนันแหนบทอง คลายทุกข์แบ่งปันน้ำใจช่วยชาวบ้านเดือดร้อนศาลาที่พักผู้โดยสาร วอนหน่วยงานภาครัฐแก้ไขด่วน....


- วันที่[2020-05-29 ] อยุธยา แคนนอน มอบตู้แบ่งปันสุข ดูแลกันและกันสร้างความรักความสามัคคี 2 อำเภอ ให้กับชุมชน 5 ตู้สู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-21 ] อยุธยา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน แจกจ่ายประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนสู้ภัยโควิด-19 จำนวน 500 ชุ....


- วันที่[2020-05-14 ] ศูนย์ดำรงธรรมอยุธยา ผู้ใจบุญร่วมแบ่งปันเติมอาหาร “ตู้ปันสุข” สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับช่วงวิกฤตสู้ภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-13 ] พ่อเมืองอยุธยา จัดตั้งตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษภัยโควิด-19....


- วันที่[2020-05-12 ] พ่อเมืองอยุธยา ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน วอนคนอยุธยาไม่ทิ้งกัน....


- วันที่[2020-04-30 ] พ่อเมืองอยุธยา สั่งตรวจสอบเข้มรถรับส่งพนักงานตามโรงงานต่างๆ ควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19....


ดูข่าวทั้งหมด