ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

แชร์ผ่าน facebook

ขนส่งอยุธยา จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร  “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดประมูลทะเบียนรถหมายเลขสวย ครั้งที่ 11 หมวด “กร” ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย จำนวน 301 หมายเลข สมทบกองทุนเพื่อนำรายได้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่นๆ

          เวลา 17.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ  นางชานิกา กันภัย รักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสุรพล พรหมศิลป์ ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา นายปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาดศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ร่วมแถลงข่าวประมูลทะเบียนรถหมายเลขสวย ครั้งที่ 11 หมวด  กร ความหมาย ก้าวหน้า รุ่งเรือง ร่ำรวย จำนวน 301 หมายเลข  ณ ชั้น 2  หน้า The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค

          นายไซฟอน อับดุลสมัด ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน (เลขสวย) ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 11 หมวดอักษร กร จำนวน 301 หมายเลข   หมวดอักษรที่นำออกประมูล “กร” นั้น อักษร ก หมายถึง  ก้าวหน้า และอักษร ร หมายถึง  รุ่งเรือง ร่ำรวย ซึ่งลักษณะของแผ่นป้ายเป็น Graphic ภาพเสมือนจริง สีสันสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ภาพเจดีย์สามองค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โบราณสถานที่สำคัญ มีแม่น้ำ 3 สาย ประกอบด้วย แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี ไหลมาบรรจบกันที่หน้าวัดพนัญเชิง ภาพนาข้าว แสดงถึงความเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ ความอุดมสมบูรณ์ ภาพดอกโสนดอกไม้ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพโรงงานแสดงถึงความเป็นเมืองอุตสาหกรรมสะอาดเป็นฉากหลังแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรม อันยาวนานและความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประมูล เพื่อนำรายได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้แก่ การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอีกหลายอย่าง นอกจากนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ให้ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและมีส่วนร่วมในสังคมได้ดีขึ้น

         นายไซฟอน อับดุลสมัด  กล่าวอีกว่า  เงินรายได้จากการประมูลเลขทะเบียนรถสวย  นำไปใช้ในโครงการต่าง ๆ การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่ ปี 2552 – 2561 รวมจำนวน 220 ราย  เป็นเงิน 11,104,970.- บาท  การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) สำหรับใช้ในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงิน 6,993,470.- บาท  อาทิ  โครงการสำนักงานขนส่งสาขาเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนฯ โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร  โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่  กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสำคัญ โครงการส่งเสริมความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยผ่านสถานีวิทยุ การเสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และโครงการส่งเสริมความปลอดภัยอื่น ๆ

      ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (สาขาอำเภอมหาราช) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2563 หรือลงทะเบียนได้ที่บริเวณหน้างาน ณ ชั้น 2 The Hall convention Center ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ในวันเสาร์ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-3533-5432 - 33, มือถือ โทร.08-6445-3418, 0-3574-2693, 0-3535-2633 ในเวลาราชการ หรือโทร.สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-03-30 ] พ่อเมืองอยุธยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลาการทางการแพทย์รับมือการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-26 ] นอภ.บางปะอิน ระดมเจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตั้งจุดตรวจคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19....


- วันที่[2020-03-25 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มคัดกรองผู้มาติดต่อราชการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19....


- วันที่[2020-03-10 ] เหล่ากาชาดอยุธยา ห่วงใยใส่ใจลงพื้นที่อำเภอบางปะหันเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ....


- วันที่[2020-03-06 ] ขนส่งอยุธยา ตรวจเข้มจุดคัดกรองประชาชนผู้มาติดต่อราชการตรวจป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค19....


- วันที่[2020-02-28 ] เมืองกรุงเก่า โซเชียลแชร์ประชาชนแตกตื่นปิดร้านกาแฟในห้างดัง ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19....


- วันที่[2020-02-26 ] อยุธยา รวมพลังทุกภาคส่วน 16 อำเภอ รวมน้ำใจช่วยกาชาดงานมรดกโลก....


- วันที่[2020-02-20 ] พมจ.อยุธยา จับมือกับบริษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริค ปันน้ำใจคืนกำไรสู่สังคมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต....


- วันที่[2020-02-14 ] เมืองกรุงเก่า วันแห่งความรัก นักเรียน ส่งความรักห่วงใยถึงชาวอู่ฮั่น....


- วันที่[2020-02-07 ] สำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมกับ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม รับบริจาคโลหิตครั้งที่ 7 ช่วยกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่....


ดูข่าวทั้งหมด