อยุธยา สผ.ระดมกึ๋นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นแบบ

แชร์ผ่าน facebook

อยุธยา สผ.ระดมกึ๋นประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินต้นแบบ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ นำร่องแนวทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           เวลา 09.00 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 2 เพื่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยมี นางจุไรรัตน์  สุขสวัสดิ์  ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน  กล่าวรายงานฯ  ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน กว่า 200 คน  เข้าร่วมประชุมฯ ณ  ห้องสุวรรณภูมิ  โรงแรมวรบุรี อยุธยา  รีสอร์ท  แอนด็ สปา  จ.พระนครศรีอยุธยา

           นายวีระชัย นาคมาศ  กล่าวว่า  การสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาเชิงพื้นที่บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมขอการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะส่งผลกับนักลงทุนที่จะมาลงทุนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้อย่างเหมาะสม และเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจที่จะมาลงทุน  โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment) หรือ “SEA” จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่เหมาะสมเป็นต้นแบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-18 ] คปภ.อยุธย นำบริษัทกลางฯสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1,035,000 ล้านบาท ระหว่างรอผลคดี เก๋งแหกโค้งชนรถบรรทุกพ่วง ปลัดอบต.พร้อมผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตรวม 3 ศพ....


- วันที่[2020-09-08 ] อยุธยา ส.อรัญญิก ครูช่างของแผ่นดิน เผยโฉมดาบสร้างถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งเดียวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย....


- วันที่[2020-09-01 ] คปภ.อยุธยา นำบริษัทประกันภัยเร่งเยี่ยวยาค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทเหยื่อรถบรรทุกพ่วงถอยหลังทับรถจยย.เสียชีวิต 2 ราย จำนวน 3.6 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-22 ] นอภ.บางปะอิน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ....


- วันที่[2020-08-17 ] อยุธยา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบ่งปันน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ....


- วันที่[2020-08-05 ] สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยุธยา นำพสกนิกร 5 อำเภอเกือบ 300 คน ล่องเรือฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา....


- วันที่[2020-07-31 ] อยุธยา ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก....


- วันที่[2020-07-16 ] เจ้าท่าอยุธยา เร่งจัดระเบียบเรือลำเลียงกว่า 1 พันลำ ให้จอดตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-07-14 ] ขนส่งอยุธยา ติวเข้มทักษะปลุกจิตสำนึกโชเฟอร์เสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รุ่นที่ 1....


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


ดูข่าวทั้งหมด