พมจ.อยุธยา รวมพลังจิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

แชร์ผ่าน facebook

พมจ.อยุธยา  รวมพลังจิตอาสาพัฒนาสังคม  ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติ ร.10

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม และประชาชนจิตอาสา รวมพลังจิตอาสาจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

       เวลา 08.00 น.วันที่ 1 มิถุนายน 2562  นายวีระชัย นาคมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ จิตอาสา ทำความเคารพ เปิดกรวยกระทง ดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวนฤมล คงสุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นผู้กล่าวรายงานฯ  ณ  บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

      นางสาวนฤมล คงสุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของราษฎรเป็นสำคัญ ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ของพสกนิกรทั่วหล้า ทรงเป็นต้นแบบของการทำความดี โดยพระราชทานโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเสริมความตระหนักรู้ของคนในชาติมีความเสียสละ ความสมัครสมานสามัคคีในการสร้างสรรค์ ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด (One Home) ทีม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครือข่ายองค์กรสวัสดิการสังคม และประชาชนจิตอาสา จำนวน 250 คนจัด กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดจิตสำนึกการรับผิดชอบต่อสังคม และรู้จักปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคม ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความอ่อนน้อม เสียสละ อดทน และอุทิศตนเพื่อผู้อื่น ทำให้ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่ศูนย์กลางในการติดต่อราชการของประชาชน มีทัศนียภาพที่สวยงามมากยิ่งขึ้น

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2020-09-18 ] คปภ.อยุธย นำบริษัทกลางฯสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1,035,000 ล้านบาท ระหว่างรอผลคดี เก๋งแหกโค้งชนรถบรรทุกพ่วง ปลัดอบต.พร้อมผู้ใหญ่บ้านเสียชีวิตรวม 3 ศพ....


- วันที่[2020-09-08 ] อยุธยา ส.อรัญญิก ครูช่างของแผ่นดิน เผยโฉมดาบสร้างถวายองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งเดียวใหญ่ที่สุดในประเทศไทย....


- วันที่[2020-09-01 ] คปภ.อยุธยา นำบริษัทประกันภัยเร่งเยี่ยวยาค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทเหยื่อรถบรรทุกพ่วงถอยหลังทับรถจยย.เสียชีวิต 2 ราย จำนวน 3.6 ล้านบาท....


- วันที่[2020-08-22 ] นอภ.บางปะอิน ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ....


- วันที่[2020-08-17 ] อยุธยา สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง แบ่งปันน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ....


- วันที่[2020-08-05 ] สมาคมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยุธยา นำพสกนิกร 5 อำเภอเกือบ 300 คน ล่องเรือฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา....


- วันที่[2020-07-31 ] อยุธยา ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก....


- วันที่[2020-07-16 ] เจ้าท่าอยุธยา เร่งจัดระเบียบเรือลำเลียงกว่า 1 พันลำ ให้จอดตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน....


- วันที่[2020-07-14 ] ขนส่งอยุธยา ติวเข้มทักษะปลุกจิตสำนึกโชเฟอร์เสริมสร้างความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน รุ่นที่ 1....


- วันที่[2020-06-12 ] อยุธยา ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส.และหน่วยงานภาคี เผาทำลายยาเสพติดให้โทษกัญชาของกลางที่จับยึดได้ จำนวนกว่า 13 ตัน....


ดูข่าวทั้งหมด